Sáng tác: Xích tảo tử - Yên vụ bạc (HCH)

 

赤棗子

煙霧薄

掩天台

桃花紅瓣暖青苔

溪底水清魚戲葉

閑遊歲月碧雲開 

XÍCH TẢO TỬ

Yên vụ bạc

Yểm thiên thai

Đào hoa hồng biện noãn thanh đài

Khê để thuỷ thanh ngư hí diệp

Nhàn du tuế nguyệt bích vân khai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/7/2023

Previous Post Next Post