Sáng tác - Thướng tiểu lâu - Hương thấu sơ liêm (HCH)

 

上小樓

香透疏簾

樹陰庭院

鳥嘯春園

斜陽輾轉

竹葉窺檐

酒一盞

坐不眠

風流瀟灑

韶光荏苒又過年

THƯỚNG TIỂU LÂU

Hương thấu sơ liêm

Thụ âm đình viện

Điểu khiếu xuân viên

Tà dương triển chuyển

Trúc diệp khuy diêm 

Tửu nhất trản

Toạ bất miên

Phong lưu tiêu sái

Thiều quang nhẫm nhiễm hựu quá niên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/6/2023

Previous Post Next Post