Sáng tác: Nhất điểm xuân - Nguyệt há ba tiêu thuỵ (HCH)

 

一點春

月下芭蕉睡

深沉夜轉更

窗燈漏影疏簾外

聽得墻頭唧唧聲

NHẤT ĐIỂM XUÂN

Nguyệt há ba tiêu thuỵ

Thâm trầm dạ chuyển canh

Song đăng lậu ảnh sơ liêm ngoại

Thính đắc tường đầu tức tức thanh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/6/2023

Previous Post Next Post