Dịch thuật: Triều Tây Chu

 

TRIỀU TÂY CHU

(Khoảng năm 1070 – năm 771 trước công nguyên)

          Khoảng năm 1046 trước công nguyên, Chu Vũ Vương 周武王diệt Thương, kiến lập triều Chu, nhân vì đô thành tại Hạo kinh 镐京 phía tây khu vực trung nguyên nên sử xưng là “Tây Chu” 西周. Lúc ban đầu kiến lập triều Chu, kẻ thồng trị hãy còn ra sức chăm lo việc cai trị, quốc gia có dạo phồn vinh ổn định. Đến trung và hậu kì, kẻ thống trị ngày càng hủ bại, bắt đầu đi dần đến chỗ suy bại. Năm 771 trước công nguyên, quân Khuyển Nhung 犬戎 giết Chu U Vương 周幽王, triều Tây Chu diệt vong. Triều Tây Chu đã thay đổi phương thức thống trị “vu quân hợp nhất” 巫君合一 (vu thuật và quân quyền hợp nhất) của triều Thương, dùng hệ thống chế độ đẳng cấp sáng tạo ra mô thức thống trị mới. Sự kiến lập các chế độ của triều Tây Chu dần hoàn bị. Triều Tây Chu thực hành chế độ phân phong đẳng cấp nghiêm nhặt, lại kiến lập nên một hệ thống chế độ tông pháp hoàn bị, khéo léo kết hợp chính quyền với tộc quyền. Triều Tây Chu thực hiện đồng thời lễ và hình, lễ dùng để tiêu trừ sự phân chia nội bộ giai cấp, còn hình chuyên dùng để khống chế quảng đại nhân dân. Triều Tây Chu thực hành chế độ “tỉnh điền” 井田, kinh tế nông nghiệp được phát triển tương đối nhanh. Triều Tây Chu cũng là thời đại mà chế độ văn hoá của Trung Quốc hoàn bị, về văn hoá, về tư tưởng đã tăng thêm không ít nội dung mới, đặt cơ sở vững chắc cho nền văn minh cổ đại Trung Quốc.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 12/6/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC THÔNG SỬ

中国通史

(quyển 1)

Biên soạn: Thiệu Sĩ Mai 邵士梅

                  Tưởng Tiểu Ba 蒋筱波

Tam Xuân xuất bản xã, 2008

Previous Post Next Post