Sáng tác: Tương kiến hoan - Phương hoa nộn thảo thu thiên (HCH)


相見歡

芳花嫩草秋天

隔雲邊

萬里飛來雁燕訂嬋娟

舉壺酒

邀朋友

聽銀箏

曲調殷勤流轉美鄉情

TƯƠNG KIẾN HOAN

Phương hoa nộn thảo thu thiên

Cách vân biên

Vạn lí phi lai nhạn yến, đính thiền quyên

Cử hồ tửu

Yêu bằng hữu

Thính ngân tranh

Khúc điệu ân cần lưu chuyển, mĩ hương tình 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/5/2023

Thiền quyên 嬋娟: Mượn chỉ vầng trăng. Trong bài từ theo điệu “Thuỷ điệu ca đầu” 水調歌頭 của Tô Thức 蘇軾có câu:

Đản nguyện nhân trường cửu

Thiên lí cộng thiền quyên

但願人長久

千里共嬋娟

(Chỉ cầu người mà mình mong nhớ được bình yên mãi mãi,

Dù cách trăm sông ngàn núi, cũng có thể cùng nhau ngắm vầng trăng sáng.)

Previous Post Next Post