Sáng tác: Thanh bình nhạc - Vũ lai phong chuyển (HCH)

 

清平樂

雨來風轉

敲動芭蕉片

天上斗星陰不見

鉤月當空隱現

蟲聲四起深秋

庭中草樹沉思

葉落花飛水滴

更凝夜靜躊躇

THANH BÌNH NHẠC

Vũ lai phong chuyển

Xao động ba tiêu phiến

Thiên thượng đẩu tinh âm bất kiến

Câu nguyệt đương không ẩn hiện 

Trùng thanh tứ khởi thâm thu

Đình trung thảo thụ trầm tư

Diệp lạc hoa phi thuỷ đích

Canh ngưng dạ tĩnh trù trừ 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/5/2023

 

Previous Post Next Post