Sáng tác: Hoa phi hoa - Khan tiên hoa (HCH)

 

花非花

看鮮花

望明月

舉一杯

吟一絕

花香飄動入疏簾

閃爍星光高點綴 

HOA PHI HOA

Khan tiên hoa

Vọng minh nguyệt

Cử nhất bôi

Ngâm nhất tuyệt

Hoa hương phiêu động nhập sơ liêm

Thiểm thước tinh quang cao điểm xuyết 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/5/2023

Previous Post Next Post