Dịch thuật: Thích Kế Quang (kì 3) (Hổ chi uy)

 

THÍCH KẾ QUANG

(kì 3)

BẢO GIA VỆ QUỐC

KẺ NÀO PHẠM ĐẾN CƯƠNG THỔ SẼ CHẾT

          Ngày 5 tháng 10, 300 tên oa khấu (oa khấu 倭寇 tức giặc lùn) đổ bộ lên đất liền, sau đó đến đồn trú tại Cát Đường 葛塘. Thích Kế Quang lệnh cho Trần Đại Thành 陈大成mai phục cầu Thượng Kính 上径. Lại có 300 tên oa khấu khác đến Ngưu Điền 牛田, Thích gia quân xông đến Ngưu Điền. Thích gia quân xông lên phía trước, 3 lộ quân Minh cũng tới kịp thời, đánh bại oa khấu. Bọn oa khấu ẩn nấp trong sào huyệt bị thiêu cháy.

          Mấy ngày sau, oa khấu đổ bộ lên đất liền đến hơn 1 vạn tên, nghe nói Thích Kế Quang đến, bọn chúng tháo chạy về hướng nam. Thích gia quân chuyển chiến ngàn dặm, thương vong rất lớn, cũng có nhiều người sinh bệnh. Đầu tháng 11, Thích gia quân về đến Chiết Giang 浙江.

          Tháng 11 năm Gia Tĩnh 嘉靖 thứ 41 (năm 1562), oa khấu công hãm các phủ Thọ Ninh 寿宁, Chính Hoà 政和, Hưng Hoá 兴化. Triều Minh bãi miễn Tuần phủ Phúc Kiến Du Chấn Đắc 游震得, nhậm mệnh Đàm Luân 谭纶 đảm nhậm Tuần phủ, danh tướng kháng oa Du Đại Du 俞大猷 đảm nhậm chức Tổng binh Phúc Kiến, điều Thích Kế Quang tăng viện.

Tháng 12 năm Gia Tĩnh 嘉靖 thứ 41 (năm 1562), Thích Kế Quang kiêm nhậm Phó tổng binh Đài Châu 台州, Ôn Châu 温州, Phúc Châu 福州, Hưng Hoá 兴化, Phúc Ninh 福宁, Tiết chế thuỷ trại, Tham tướng, Du kích xuống đến võ quan. Tháng 2 năm Gia Tĩnh thứ 42 (năm 1563), Thích Kế Quang tại Nghĩa Ô 义乌đã chiêu mộ hơn một vạn người. Oa khấu tại địa bàn phủ Hưng Hoá 兴化 bỏ chạy đến Kì Đầu 崎头. Bình hải Vệ đô chỉ huy Âu Dương Thâm 欧阳深thống lĩnh quân Minh chặn đường, oa khấu chiếm lĩnh vệ Bình Hải 平海, giết chết Âu Dương Thâm. Du Đại Du俞大猷đến vệ Bình Hải 平海 hợp binh cùng quân của Quảng Đông Tổng binh Lưu Hiển 刘显 đối đầu cùng oa khấu. Ngày 13 tháng 4 Thích gia quân đến Phúc Thanh 福清, nhiều oa khấu từ trên biển đào thoát, hơn 3000 tên oa khấu đến thôn Hứa Gia 许家. Ngày 20, Tuần phủ Phúc Kiến Đàm Luân 谭纶tập hợp 3 đại doanh, triệu khai hội nghị quân sự. Thích Kế Quang đảm nhiệm Trung quân 中军, bộ của Du Đại Du làm Hữu quân 右军, bộ Lưu Hiển làm Tả quân 左军.

Ngày 21, quân Minh nhân lúc đêm tối tiến phát đến doanh trại quân địch. Hơn 2000 tên oa khấu xông đến quân Minh. Thích gia quân đốt đuốc, từng đợt từng đợt súng bắn ra, kị binh oa khấu thoái lui. Bộ binh oa khấu xông đến, Thích gia quân bày Uyên Ương trận. Oa khấu nghe nói Uyên Ương trận, lật đật tháo chạy. Thích gia quân đuổi theo đến doanh trại quân địch ở Hứa gia thôn 许家村. Du Đại Du và Lưu Hiển hai cánh quân cũng đến, quân minh thiêu đốt sào huyệt của địch.

Oa khấu chiếm lĩnh hai huyện Thọ Ninh 寿宁và Chính Hoà 政和, được biết oa khấu ở Bình Hải bị giết, liền bỏ chạy đến Ô Tị 乌鼻 huyện Liên Giang 连江. Ngày 3 tháng 5, oa khấu nhìn thấy Hữu lộ của Thích gia quân tiến đến, liền phái một nhóm oa khấu thừa lúc đêm tối từ Tả lộ đánh lén. Gặp Tả lộ của Thích gia quân, nhóm oa khấu này thoái lui về sào huyệt. Oa khấu chiếm cứ núi cao, tên và đá đồng loạn bắn xuống. Thích gia quân dùng khiên đỡ, xông lên phía trước. Oa khấu tháo chạy đến bờ biển, thuyền đã bị quân Minh sớm thiêu huỷ, oa khấu bị hãm trong bùn lầy, nửa đêm lúc thuỷ triều dâng lên, oa khấu bị sóng biển cuốn trôi. Số oa khấu may mắn còn sống sót cũng bị Thích gia quân giết chết.

Tháng 4 năm Gia Tĩnh 嘉靖thứ 42, oa khấu lại tập trung hơn 27.000 người. Tháng 10, oa khấu từ châu Phúc Ninh 福宁đến phủ Tuyền Châu 泉州theo bờ biển lên đất liền. Thích Kế Quang chỉ huy các lộ quân Minh, đại chiến cùng oa khấu hơn 10 lần.

Tháng 12, hơn 2 vạn oa khấu tấn công huyện Tiên Du 仙游, quân dân huyện thành tử thủ chờ tiếp viện. Triều đình mệnh Thích Kế Quang làm Tổng binh Phúc Kiến 福建, kiêm thống lĩnh hai phủ Kim Hoa 金华và Ôn Châu 温州ở Chiết Giang 浙江, thống suất các lộ quân Minh.

Thích Kế Quang phái 200 thân binh tiến vào huyện thành Tiên Du, tăng viện hoả pháo tên đá. Ông lại điều nghi binh quấy nhiễu địch. Phái nhóm của Hồ Thủ Nhân 胡守仁 đối luỹ với doanh trại quân địch tại Thiết Sơn 铁山. Thích Kế Quang và Đàm Luân dẫn quân chủ lực đồn trú tại Du Đàm Phô 俞俞谭铺, Sa Viên 沙园, cho nã pháo đánh trống.

Thích Kế Quang phái quân Minh thuộc lộ của nhóm Cảnh Tông Nguyên 耿宗元 tiến đến Phúc Châu, ngăn chặn viện quân của oa khấu từ Phúc Ninh đổ bộ lên đất liền; phái một bộ phận quân Minh chặn đường ở Tuyền Châu 泉州, Chương Châu 漳州.

Thế công của 2 vạn oa khấu gia tăng mãnh liệt. Ngày 23 tháng 12, chủ lực Thích gia quân từ Chiết Giang tới, binh lực quân Minh tăng lên đến 1 vạn. Thích Kế Quang phái Vương Như Long 王如龙, Hồ Thủ Nhân 胡守仁công kích oa khấu ở phía nam, phái nhóm Trần Hào 陈濠kiềm chế oa khấu ở phía đông, nhóm Lí Siêu 李超 kiềm chế oa khấu ở phía tây, Lữ Tùng Châu 吕从周lập nghi binh kiềm chế oa khấu ở phía bắc, nhóm Kim Khoa 金科 đem quân đợi tiếp viện.

Ngày 25 tháng 12 mưa lớn, quân Minh thừa cơ xâm nhập vào địa điểm đã chỉ định. Sáng sớm hôm sau xuất hiện sương mù, quân Minh tiếp cận doanh trại quân địch. Oa khấu đang tấn công huyện thành Tiên Du, Vương Như Long dẫn bộ hạ xông đến oa khấu ở phía nam. Oa khấu lập tức đình chỉ công thành, phản kích lại quân Minh. Hồ Thủ Nhân dẫn bộ hạ đến, oa khấu lui về giữ sào huyệt.

Hồ Thủ Nhân dẫn bộ hạ truy kích, Trần Hào đến tăng viện, binh mã do Đồng Tử Minh 童子明thống lĩnh toàn bộ chiến tử. Chẳng bao lâu, quân Minh chiếm lĩnh sào huyệt phía đông của oa khấu. Sau khi Vương Như Long tiêu diệt oa khấu ở phía nam, liền tăng viện cho phía tây. Oa khấu ở phía tây sợ phải lui về sào huyệt để tự bảo vệ, quân Minh thừa cơ công phá sào huyệt phía tây.

Tiếp đó, quân Minh công phá sào huyệt phía bắc. Hơn 1 vạn oa khấu tháo chạy về phía nam. Ngày 4 tháng 2 năm Gia Tĩnh thứ 43 (năm 1564), quân Minh xông vào trận địa quân địch, oa khẩu bỏ chạy lên núi. Hơn 2000 oa khấu đến tấn công cũng bỏ chạy lên núi. Thích gia quân lũ lượt lên núi, trời tối, một số oa khấu bị té xuống vực chết. Hơn 7000 oa khấu tháo chạy về phía nam.

Ngày 15, Thích gia quân tấn công mãnh liệt oa khấu ở Thái Pha lĩnh 蔡坡岭, oa khấu chạy vào rừng ẩn nấp. Quân Minh thừa cơ phóng hoả, oa khấu lại chạy về phía đông, bị Du Đại Du dẫn quân  tiêu diệt. Tàn quân oa khấu từ Thượng Hải đào thoát về Nhật Bản. Thích Kế Quang thét lớn với đám tàn quân oa khấu:

- Nếu xâm phạm cương thổ của tao lần nữa, thì tụi mầy chỉ có một con đường chết mà thôi.

                                                        (còn tiếp)                       

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 04/3/2023

Nguyên tác

THÍCH KẾ QUANG

戚继光

Trong quyển

HỔ CHI UY

虎之威

Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post