Câu đối: Chiểu lí hồng y tà ảnh động .....

 

沼裏紅衣斜影動

風中靜客淡香飄

 

 Chiểu lí hồng y tà ảnh động

Phong trung tĩnh khách đạm hương phiêu

(Bóng soi nghiêng của áo hồng trong ao lay động

Hương dịu nhẹ của tĩnh khách theo gió bay xa)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 29/12/2022

“Hồng y” 紅衣 và “tĩnh khách” 靜客là tên gọi khác của hoa sen.

Previous Post Next Post