Câu đối: Đào lí sâm sâm căn để mậu .....

 

桃李森森根柢楙

泗洙氾氾浪波清

Đào lí sâm sâm căn để mậu

Tứ Thù phiếm phiếm lãng ba thanh

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 24/9/2022

Previous Post Next Post