Dịch thuật: Long xà phi động (Thành ngữ cố sự)

 

LONG XÀ PHI ĐỘNG

龙蛇飞动

Rồng bay rắn trườn

Giải thích: Chữ viết như rồng bay, rắn trườn. Hình dung thế bút thư pháp mạnh mẽ sinh động

Xuất xứ: Tống – Thích Huệ Hồng 释惠洪: Lãnh Trai dạ thoại 冷斋夜话

          Thời xưa có một vị Thừa tướng họ Trương , rất tích thư pháp, đặc biệt là thảo thư. Thảo thư mà ông viết không theo quy phạm, khiến người xem khó hiểu. Có người đề xuất ý kiến với ông, ông không những không khiêm tốn tiếp nhận mà còn chê người đó trình độ thấp

          Ngày nọ, trong lúc nhàn rỗi vô sự, ông tại thư phòng vung bút luyện chữ. Đương lúc vô cùng hứng trí, bỗng ông nhớ đến một câu thơ hay, liền lập tức theo kiểu thảo thư viết ra, chỉ thấy trên giấy rồng bay rắn trườn, bút liền bút, chữ liền chữ, cũng rất có khí thế. Sau khi viết xong ông treo lên tường, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy vô cùng đắc ý.

          Lúc này, đứa cháu của ông đến thư phòng, hỏi rằng:

          - Bác! Đây là bác viết phải không?

          - Chữ đẹp như thế này đương nhiên là ta viết rồi!

          Ông hớn hở nói tiếp:

          - Cháu chẳng phải là muốn luyện chữ sao? Bây giờ có thể tập theo mẫu đó.

          Đứa cháu trải giấy cầm bút, bắt đầu một bút một nét, viết rồi viết, phát hiện có chữ tháu quá nhận không ra, liền hỏi:

          - Bác! Đây là chữ gì?

          Trương Thừa tướng đến bên cạnh chữ, xem cả buổi, xem thế nào cũng không nói được đó là chữ gì, bèn trách đứa cháu:

          - Sao cháu không hỏi sớm, hiện giờ đến ta mà cũng  nói không được đó là chữ gì rồi.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 31/8/2022

Nguyên tác Trung văn

LONG XÀ PHI ĐỘNG

龙蛇飞动

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post