Dịch thuật: Dám đâu học thói yến oanh (363) (Bích Câu kì ngộ)

 

DÁM ĐÂU HỌC THÓI YẾN OANH (363)

Thành ngữ Trung Quốc có câu: “Yến lữ oanh trù” 燕侣莺俦 hình dung nam nữ thanh niên tâm đầu ý hợp kết bạn với nhau như oanh với yến. Thành ngữ này xuất xứ từ Thanh lâu thập vịnh – Tiểu chước 青楼十咏 - 小酌 của Từ Diễm 徐琰 đời Nguyên:

Kết túc thế loan giao phụng hữu

Tận kim sinh yến lữ oanh trù.

结夙世鸾交凤友

尽今生燕侣莺俦

(Kết tình bạn phụng loan từ kiếp trước

Vui kiếp này oanh yến bên nhau)

          Vương Thực Phủ 王实甫 đời Nguyên trong Tây sương kí 西厢记 cũng đã viết:

Chỉ vị giá yến lữ oanh trù

Toả bất trú tâm viên ý mã

只为这燕侣莺俦

锁不住心猿意马

(Chỉ vì yến lữ oanh trù

Mà khoá chẳng được tâm viên ý mã)

          (“Thành ngữ đại từ điển” Bắc Kinh Thương vụ ấn thư quán Quốc tế hữu hạn công ti, 2004)

- Loan giao phụng hữu 鸾交凤友: ví nam nữ yêu nhau kết thành vợ chồng hoặc nam nữ tâm đầu ý hợp yêu nhau.

          - Yến lữ oanh trù 燕侣莺俦: cũng dùng để ví thanh niên nam nữ tâm đầu ý hợp yêu nhau.

- Tâm viên ý mã 心猿意马: tâm như con vượn, ý như con ngựa, ví tâm tư tán loạn như vượn nhảy ngựa phi khó mà không chế.

Dám đâu học thói yến oanh

Mặn tình trăng gió, nhạt tình lửa hương

(Bích Câu kì ngộ: 363 - 364)

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 29/8/2022

Previous Post Next Post