Dịch thuật: Khấu Chuẩn (kì 3) (Hổ chi uy)

 

KHẤU CHUẨN

( kì 3)

TRUNG TRỰC GẶP PHẢI ĐỐ KỊ

HOẠN HẢI TRẦM PHÙ MỘT LỜI KHÓ NÓI

          Sau lần đính ước tại Đàn Châu 澶州, biên cảnh hai nước hoà bình. Tống Chân Tông 宋真宗càng coi trọng Khấu Chuẩn 寇准, để cho ông ta xử lí triều chính. Khấu Chuẩn lí chính, thưởng phạt nghiêm minh. Ông tiến cử hiền tài dùng người có năng lực, trừng trị tà ác, bãi miễn hạng dung lại. Những hiền lương trung thần ủng hộ ông, bọn tiểu nhân gian trá hận ông đến xương tuỷ.

          Năm Cảnh Đức 景德 thứ 2 (năm 1005), Khấu Chuẩn nhậm chức Trung thư thị lang kiêm Công bộ Thượng thư.

          Bọn gian thần Vương Nhược Khâm 王若钦 từ sau khi bị Khấu Chuẩn quở trách, luôn nghĩ cách công kích báo thù. Hiện, bọn chúng nhìn thấy Khấu Chuẩn quyền khuynh triều dã, càng thêm hận trong lòng, tìm thời cơ đánh đuổi Khấu Chuẩn. Năm Cảnh Đức thứ 3 (năm 1006), một ngày nọ Tống Chân Tông triệu kiến bách quan. Khi thoái triều, nhân không có Khấu Chuẩn, Vương Nhược Khâm nói với Chân Tông:

          - Cuộc chiến Đàn Châu, bệ hạ không cho là sỉ nhục, mà ngược lại còn cho Khấu Chuẩn là có công!

          Chân Tông trừng mắt, không hiểu hỏi rằng:

          - Tại sao khanh lại nói những lời đó?

          Vương Nhược Khâm lắc đầu nói:

          - Quân địch tiến gần đến dưới thành mà còn đính ước, điều đó trong kinh “Xuân Thu” 春秋 cho là sỉ nhục. Bệ hạ lấy sự tôn nghiêm của hoàng đế, lập lời thề dưới thành, còn có sỉ nhục nào hơn?

          Chân Tông xấu hổ thành giận.

          Vương Nhược Khâm thử dò nói rằng:

          - Bệ hạ có nghe qua việc đánh bạc chưa. Trong cuộc chiến tại Đàn Châu, Khấu Chuẩn giống như kẻ nhanh chân lấy trước bỏ chạy, ông ta lấy hết số cược của bệ hạ. Khấu Chuẩn đối với bệ hạ vô lễ như thế, lẽ nào còn trọng dụng ông ta?

          Chân Tông mở to hai mắt nhìn Vương Nhược Khâm, nói rằng:

          - Ái khanh không nói, trẫm còn bị bưng bít như ở trong cái trống rồi.

          Vương Nhược Khâm lộ thần sắc đắc ý, tiếp tục nói:

          - Hiện Khấu Chuẩn dựa vào ân sủng của bệ hạ, đề bạt những người thân cận với ông ta, đại thần triều đình đã hai phần ba dựa vào Khấu Chuấn. Đối với bệ hạ mà nói, đó cũng là đại nguy! Thần liều sinh mạng hiểm nguy, cáo mật cùng bệ hạ. Thần nếu có bị Khấu Chuẩn hại chết, cũng không ân hận gì.

          Từ đó, Chân Tông dần xa lánh Khấu Chuẩn. Năm sau, Chân Tông bãi miễn chức vụ Tể tướng của Khấu Chuẩn, biếm làm Hình bộ Thượng thư, lại điều nhậm Tri châu Thiểm Châu 陕州. Ban đầu khi Khấu Chuẩn thăng nhậm Tể tướng, , người bạn thân Trương Vịnh 张泳ở xa tại Thành Đô 成都, đảm nhậm Tri châu Ích Châu 益州. Trương Vịnh nghe nói Khấu Chuẩn nhậm chức Tề tướng, cười nói với bộ hạ rằng:

          - Khấu đồng niên là bậc kì tài trên đời, chỉ tiếc là học thuật không đủ.

          Sau khi Khấu Chuẩn bị bãi Tướng điều đến nhậm chức tại Thiểm Châu, Trương Vịnh từ Thành Đô về triều, trên đường đi ngang qua Thiểm Châu. Nơi đất khách gặp cố tri, là việc vui mừng lớn của đời người. Khấu Chuẩn thịnh tình khoản đãi, hai người cùng nhau trò chuyện, dốc hết tâm can. Lúc chia tay, Khấu Chuẩn khiêm tốn hướng đến Trương Vịnh xin thỉnh giáo, nói rằng:

           - Ngày nay tương biệt, không biết khi nào gặp lại, Trương đồng niên có cao kiến gì không?

          Trương Vịnh đáp rằng:

          - Ông nên đọc truyện Hoắc Quang 霍光trong Hán thư 汉书.

          Khấu Chuẩn không hiểu, sau khi về phủ, xem lại Hán thư – Hoắc Quang truyện 汉书 - 霍光传. Cuối thiên, Ban Cố 班固 viết mấy lời bình phẩm Hoắc Quang, có bốn chữ:  “Bất học vô thuật” 不学无术. Khấu Chuẩn cười…..

                                                                   (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 29/3/2022

Nguyên tác

KHẤU CHUẨN

寇准

Trong quyển

HỔ CHI UY

虎之威

Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006. 

Previous Post Next Post