Dịch thuật: Anh nhi hề đãi bộ (179) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

ANH NHI HỀ ĐÃI BỘ (179)

嬰兒兮待步

Con thơ đòi bú mớm

          Đãi bộ 待哺: Thành ngữ Trung Quốc có câu “Ngao ngao đãi bộ” 嗷嗷待哺ý nói kêu gào đòi được cho ăn. Dùng để ví tình cảnh lúc đói mong có được miếng ăn, đa phần hình dung thảm trạng người dân vì nạn tai phải chịu đói kém.

Ngao ngao 嗷嗷: có nghĩa là kêu gào đau thương, xuất phát từ Thi kinh – Tiểu nhã – Hồng nhạn 詩經 - 小雅 - 鴻雁:

Hồng nhạn vu phi

Ai minh ngao ngao

鴻雁于飛

哀鳴嗷嗷

(Chim hồng nhạn bay đi

Cất tiếng kêu ngao ngao bi thương)

          Đãi : chờ đợi.

Bộ : Mớm (chim mẹ mớm cho chim con)

          Mục Tu 穆修 đời Tống trong Mục Tham quân tập – Thướng Giám phán Hình lang trung thư 穆参军集 - 上监判邢郎中书đã viết:

Nhất gia bần kí kinh sư, tân thuỷ bất cấp, lão ấu sổ khẩu, ngao ngao đãi bộ.

一家贫寄京师薪水不给老幼数口嗷嗷待哺

          (Cả nhà nghèo khổ sống nhờ tại kinh sư, không có được lương thực, già trẻ mấy miệng ăn, buồn đau kêu gào đợi cái ăn)

http://book.lvezhun.com/cydgcd/8470.html

          Câu 179 này, bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển , “đãi bộ” viết là 待步 . Chữ này có nghĩa là bước, là đi bộ.

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương viết là 待哺.

Bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Con thơ măng sữa vả đương bù chì (156)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Con thơ măng sữa vả đương PHÙ TRÌ

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 05/9/2021

Previous Post Next Post