Dịch thuật: Những cái nhất của các hoàng đế Trung Quốc

 

NHỮNG CÁI NHẤT CỦA CÁC HOÀNG ĐẾ TRUNG QUỐC

          Hoàng đế thọ mệnh lâu nhất là Thanh Cao Tông Hoàng Đế Ái Tân Giác La . Hoằng Lịch清高宗皇帝爱新觉罗 . 弘历, hưởng niên 88 tuổi.

          Hoàng đế thọ mệnh ngắn nhất là Đông Hán Thương Đế 东汉殇帝, chưa đến 1 tuổi đã mất.

          Hoàng đế lên ngôi nhỏ tuổi nhất là Đông Hán Thương Đế东汉殇帝, vừa mới qua 100 ngày.

          Hoàng đế lên ngôi lớn tuổi nhất là nữ hoàng Võ Tắc Thiên 武则天, 67 tuổi lên ngôi. Kinh Nam Vương Cao Quý Hưng 荆南王高季兴thời Ngũ đại Thập quốc cũng lên ngôi lúc 67 tuổi.

          Hoàng đế có thời gian tại vị dài nhất là Thanh Khang Hi hoàng đế, 清康熙皇帝 vượt qua 62 năm.

          Hoàng đế có thời gian tại vị ngắn nhất là Kim mạt đế Hoàn Nhan Thừa Lân 金末帝完颜承麟, chỉ có 1 ngày vì chiến tử.

          Hoàng đế có số phi tần nhiều nhất là Tấn Vũ Đế 晋武帝, người đẹp ở hậu cung lên đến hơn 10.000 người.

          Hoàng đế có con đông nhất là Thanh Khang Hi hoàng đế清康熙皇帝, 36 người con trai, 20 người con gái.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 21/8/2021

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3.000 个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post