Dịch thuật: Phong khẩn khẩn đả đắc nhân nhan tuỵ (74) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

PHONG KHẨN KHẨN ĐẢ ĐẮC NHÂN NHAN TUỴ (74)

風緊緊打得人顏悴

Gió thổi rát khiến người sắc mặt tiều tuỵ 

          Nhân nhan tuỵ 人顏悴/人颜悴: Tức sắc mặt tiều tuỵ, cũng nói là “tuỵ nhan” 悴颜. Trong bài Bắc Mang khách xá 北芒客舍 của Lưu Linh 刘伶 thời Tấn có câu:

.................

Văn nhuế quy phong thảo

Khô diệp tán tiêu lâm

Trần lễ phát tuỵ nhan

Ba Du sướng chân tâm

.................

蚊蚋归丰草

枯叶散萧林

陈醴发悴颜

巴歈畅真心

...............

Muỗi mòng tụ tập trong đám cỏ dày

Lá khô rụng đầy trong khu rừng xơ xác

Uống chút rượu cũ khiến khuôn mặt tiều tuỵ đỏ lên

Trong lòng vui sướng hát khúc Ba Du

https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E8%8A%92%E5%AE%A2%E8%88%8D

Câu 74 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hơi gió lạnh người rầu mặt dạn (69)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 09/7/2021

Previous Post Next Post