Dịch thuật: Vọng sơn quy hề thiếp tư lang (57) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

VỌNG SƠN QUY HỀ THIẾP TƯ LANG (57)

望山歸兮妾思郎

Nhìn núi quay về, thiếp nhớ chàng

          Lưu Vũ Tích 刘禹锡 thời Đường trong bài Vọng phu thạch 望夫石 viết rằng:

Chung nhật vọng phu phu bất quy

Hoá vi cô thạch khổ tương ti (tư)

Vọng lai dĩ thị kỉ thiên tải

Chỉ tự đương thì sơ vọng thì

终日望夫夫不归

化为孤石苦相思

望来已是几千载

只似当时初望时

(Ngày đêm trông ngóng chồng mà chồng không thấy trở về

Cuối cùng hóa thành khối đá lẻ loi mang nỗi khổ tương tư

Nàng ấy đợi chồng đã mấy ngàn năm rồi

Vẫn cứ đứng nơi đây trông ngóng như lúc ban đầu)

http://www.yuwenmi.com/shici/gushi/1273622.html

          Tiêu đề bài thơ có tư liệu ghi là “Vọng phu sơn” 望夫山.

Theo ý riêng, từ “vọng sơn” trong câu 57 này, tác giả Đặng Trần Côn lấy ý từ bài Vọng phu thạch của Lưu Vũ Tích.

Câu 57 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà (52)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 26/6/2021

Previous Post Next Post