Dịch thuật: Tam quân tây hướng, phân binh kích Tần (tiếp theo)

 

TAM QUÂN TÂY HƯỚNG, PHÂN BINH KÍCH TẦN

(tiếp theo)

          Tin quân khởi nghĩa đến Hàm Dương đã gây ra sự khủng hoảng cực lớn cho tập đoàn thống trị triều Tần. Tần Nhị Thế bó tay không có cách, đành phải hỏi kế sách quần thần. Thiếu phủ Chương Hàm 章邯 cho rằng, nay địch đã đến, điều động quân đội các huyện phụ cận không còn kịp nữa. Ông ta chủ trương phóng thích mấy chục vạn tội đồ cùng con cái nô lệ đang xây dựng lăng mộ ở Li sơn 骊山, đưa họ ra tiền tuyến tác chiến với quân khởi nghĩa. Tần Nhị Thế không biết phải làm sao, đành tuyên bố đại xá thiên hạ, đồng thời phái Chương Hàm đem một nhóm quân do tội đồ, nô lệ tổ thành tiến hành phản kháng. Vương triều Tần lấy việc phóng thích “tội nhân” làm nguồn bổ sung quân là đã đến bước đường cùng.

          Đội quân mấy chục vạn do Chương Hàm tổ thành tất cả xuất phát, tiến hành liều chết phản kháng với quân khởi nghĩa. Quân khởi chưa kịp tấn công Hàm Dương, đã tạo cơ hội cho kẻ địch tạm nghỉ ngơi, lại thêm đường dài viễn chinh, cô quân thâm nhập, viện trợ phía sau bị cắt đứt, cuối cùng trải qua toàn lực chiến đấu, quân khởi nghĩa chiến bại bị bẻ gãy, bức phải rút khỏi Hàm Cốc Quan. Chu Văn tại Tào Dương 曹阳 (nay là phía tây nam huyện Thiểm Hà Nam 河南) kiên thủ gần 3 tháng, tiếp tục anh dũng chống trả sự tấn công của quân Tần. Tháng 11 năm Tần Nhị Thế thứ 2 (năm 208 trước công nguyên), chủ lực nhánh tây chinh do vì không được bất kì sự tăng viện nào, một lần nữa bị bức phải từ Tào Dương曹阳 lui về Thằng Trì 渑池 (nay là phía tây Thằng Trì渑池 Hà Nam 河南), tại nơi đây đã chiến đấu đẫm máu hơn 10 ngày với quân Tần. Kết quả Chu Văn chiến bại tự sát, quân chủ lực tây chinh bị đánh bại triệt để.

          Còn một nhánh quân khởi nghĩa phía tây do Tống Lưu thống lĩnh tiến về hướng tây nam, chiếm lĩnh quận Nam Dương 南阳. Nhưng, đội quân này trường kì lưu lại vùng Nam Dương, về quân sự không có tiến triển lớn, mãi chưa công nhập Vũ Quan 武关.

          Quân chủ lực của Chu Văn từ thắng chuyển sang bại, tạo ra bước ngoặt cho sự phát triển của quân khởi nghĩa tây chinh. Sự thất bại của nó đã bộc lộ vấn đề tồn tại của nội bộ quân khởi nghĩa. Một mặt, ba nhánh quân khởi nghĩa tây chinh này, về cơ bản ở vào trạng thái cô lập tác chiến, hỗ tương hiệp đống tác chiến không có sức, về khách quan, quân Tần áp dụng phương châm đánh các mặt đã cung cấp điều kiện thuận lợi; mặt khác, sau khi quân khởi nghĩa Chu Văn tiến vào quan trung, Trần Thắng 陈胜 từng mệnh lệnh Vũ Thần 武臣 nhập quan tăng viện, nhưng Vũ Thần giữ quân lại tự cho mình là quan trọng, không chấp hành mệnh lệnh của Trần Thắng. Điều này đã khiến cho quân chủ lực tây chinh rơi vào cảnh cô lập không được chi viện. Sự thất bại của nó đã kéo theo cả cục diện tây chinh, cuối cùng tạo ra hậu quả toàn tuyến sụp đổ.  (hết)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 04/6/2021

Nguyên tác Trung văn

TAM QUÂN TÂY HƯỚNG   PHÂN BINH KÍCH TẦN

三军西向  分兵击秦

Trong quyển

TẦN HÁN SỬ THOẠI

秦汉史话

Tác giả: Phan Quốc Cơ 潘国基

Bắc Kinh: Trung Quốc quốc tế quảng bá xuất bản xã, 2007

Previous Post Next Post