Dịch thuật: Khứ khứ Lạc Mai thanh tiệm viễn (54) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

KHỨ KHỨ LẠC MAI THANH TIỆM VIỄN (54)

去去落梅聲漸遠

Chàng đi, tiếng địch thổi khúc Lạc Mai xa dần 

          Lạc mai 落梅: Tức khúc cổ nhạc phủ  Mai Hoa Lạc 梅花落. Lí Bạch 李白  trong Tùng quân hành 从军行  bài 1 viết rằng:

Tùng quân Ngọc Môn đạo

Trục lỗ Kim Vi sơn

Địch tấu Mai Hoa khúc

Đao khai minh nguyệt hoàn

Cổ thanh minh hải thượng

Binh khí ủng vân gian

Nguyện trảm Thiền vu thủ

Trường khu tĩnh Thiết quan

从军玉门道

逐虏金微山

笛奏梅花曲

刀开明月环

鼓声鸣海上

兵气拥云间

愿斩单于首

长驱静铁关

(Theo quân qua Ngọc Môn quan

Đuổi địch đến Kim Vi sơn

Tiếng địch thổi khúc “Mai Hoa Lạc”

Vòng khoen nơi đại đao tròn như trăng sáng

Tiếng trống trận đánh vang trên đại mạc

Sát khí của gươm đao xông lên tận mây xanh

Nguyện chém lấy đầu Thiền Vu

Đuổi chúng chạy dài để Thiết quan được bình yên)

http://www.exam58.com/lbds/18526.html

Theo ý riêng với câu 53, có lẽ tác giả Đặng Trần Côn liên tưởng đến câu “Địch tấu Mai hoa khúc” trong bài Tùng quân hành.

Câu 54 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng (49)

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 23/6/2021

Previous Post Next Post