Dịch thuật: Bí ẩn Cô Tô đài

 

BÍ ẨN CÔ TÔ ĐÀI

          Cô Tô 姑苏, là biệt danh của Tô Châu 苏州. Tương truyền tên gọi này có liên quan đến một mưu thần tên Tư của triều Hạ, tinh thông thiên văn địa lí, nhân vì ông có công giúp Đại Vũ 大禹trị thuỷ nên được đất phong ở Ngô , từ đó vùng này có tên là Cô Tư 姑胥, mà từ “Tư” trong tiếng ở đất Ngô có âm đọc tương cận với từ “tô” , chữ “tô” so với chữ “tư” lại thông tục dễ hiểu hơn, cho nên “Cô Tô” 姑苏 dần dần thay thế cho “Cô Tư” 姑胥. Cũng có người nói, sự truyền bá tên gọi “Cô Tô” ở một mức độ lớn là từ Cô Tô đài 姑苏台 hào hoa tráng lệ của ngày xưa ở nơi đây. Lí Bạch 李白 từng tại nơi đây lưu lại bài thơ Tô đài lãm cổ 苏台览古, trong bài có câu:

Chỉ kim duy hữu tây giang nguyệt

Tằng chiếu Ngô Vương cung lí nhân

只今唯有西江月

曾照吴王宫里人

(Nay chỉ còn trăng tây giang như ngày nào

Từng chiếu đến người trong cung Ngô Vương)

Sảo sảo lai Ngô đô

Bồi hồi thướng Cô Tô

..........

Mục cực tâm cánh viễn

Bi ca đản trường hô

稍稍来吴都

徊上姑苏

..........

目极心更远

悲歌但长呼

(Dần dà lại đến đô thành nước Ngô

Bồi hồi lên đài Cô Tô

..........

Đưa mắt nhìn ra xa lòng vô cùng tưởng nhớ

Chỉ biết cất tiếng than dài buồn bã)

          Cảm khái than rằng, ngày xưa Cô Tô đài phồn hoa xa xỉ, ca vũ thăng bình, trải qua cuộc tang thương lịch sử cả ngàn năm, đều triều Đường chỉ còn lại một ngọn núi hoang lương.

          Người đời sau không ngăn nổi nhìn nay nhớ xưa, ra sức tìm kiếm sự vinh nhục hưng suy của Cô Tô đài năm nào mà nay đã không còn tồn tại.

          Tra cứu lịch sử văn hoá kiến trúc cổ của Trung Quốc, có thể thấy sớm từ vương triều Thương, nhân dân cần lao trí tuệ đã có cơ sở về loại kiến trúc toà lầu chân cao tương đối thâm hậu, Lộc đài 鹿台 mà họ xây dựng cao đến hơn ngàn xích, theo truyền thuyết, leo lên trên đó dường như đang cưỡi mây lướt gió, có thể nhìn khắp thiên hạ, ngay cả tiếng kêu của chim phụng chim hạc đều có thể thông thẳng lên trời xanh. Đến vương triều Chu, các nước chư hầu càng cạnh tranh nhau mô phỏng theo, Sở Linh Vương 楚灵王 xây Chương Hoa đài 章华台, Ngô Vương 吴王 thì không tiếc sức lực và tiền tài của dân, xây dựng Cô Tô đài  姑苏台 chạm vàng khảm ngọc, khí thế hùng vĩ.

          Trong Sử kí – Ngô Thái Bá thế gia  - Tập giải 史记 - 吴太伯世家- 集解 có dẫn lời trong Việt tuyệt thư 越绝书:

          Hạp Lư khởi Cô Tô đài, tam niên tụ tài, ngũ niên nãi thành, cao kiến tam bách lí.

          阖闾起姑苏台, 三年聚材, 五年乃成, 高见三百里.

          (Hạp Lư xây Cô Tô dài, ba năm thu gom tài vật, năm năm hoàn thành, cao đến ba trăm lí)

          Kết hợp với chú thích trong Sách ẩn 索隐:

Cô Tô, đài danh, tại Ngô huyện tam thập lí.

姑苏, 台名, 在吴县三十里

(Cô Tô là tên đài, tại huyện Ngô ba mươi dặm)

          Có thể thấy, Cô Tô đài toạ lạc tại 30 dặm phía tây huyện Ngô (nay là trong thành phố Tô Châu 苏州Giang Tô 江苏), là nơi mà Ngô Vương Hạp Lư trải qua 3 năm thu gom tài vật, lại hao phí thêm thời gian 5 năm xây dựng mà thành. Trong Ngô địa kí 吴地记 cũng có chứng cứ có thể tra:

          Cô Tô đài tại Ngô huyện tây nam tam thập ngũ lí, Hạp Lư tạo, kinh doanh cửu niên thuỷ thành, kì đài cao tam bách trượng, vọng kiến tam bách lí ngoại, tác cửu khúc lộ dĩ đăng chi.

          姑苏台在吴县西南三十五里, 阖闾造, 经营九年始成, 其台高三百丈, 望见三百里外, 作九曲路以登之.

          (Cô Tô đài tại phía tây nam huyện Ngô 35 dặm, do Hạp Lư xây dựng, trải qua 9 năm mới hoàn thành, đài cao 300 trượng, có thể nhìn ra xa ngoài 300 dặm, làm 9 khúc đường để lên đài.)

          Nội dung ghi chép ở đây cơ bản nhất trí với những lời thuật ở trước...

                                                                              (còn tiếp)

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 06/5/2021

Nguyên tác Trung văn

CÔ TÔ ĐÀI CHI MÊ

 姑苏台之谜

Tác giả: Địch Xuân Hồng翟春红

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CHI MÊ

中国历史之谜

Chủ biên: Lí Quảng Sinh 李广生

Thiên Tân: Bách hoa văn nghệ xuất bản xã, 2001

Previous Post Next Post