Dịch thuật: Bí ẩn Cô Tô đài (tiếp theo)

 

BÍ ẨN CÔ TÔ ĐÀI

(tiếp theo)

          Nhưng, cũng có sử thư đề xuất cách nhìn khác đối với nhân vật và thời gian xây dựng Cô Tô đài, họ cho rằng Cô Tô đài thực ra là do con của Hạp Lư 阖闾 là Phù Sai 夫差 xây dựng, hoặc giả Hạp Lư xây dựng lúc ban đầu, về sau Phù Sai mở rộng. Trong Thuật dị kí 述异记 cho rằng, Cô Tô đài “chu tuyền cật khúc, hoành tuyên ngũ lí” 周旋诘曲, 横亘五里 (lượn quanh uốn khúc, trải rộng 5 dặm), Ngô vương Phù Sai mất thời gian ba năm xây dựng mới hoàn thành, trong khoảng thời gian đó, không tiếc nhân tài vật lực, chạm trỗ tỉ mĩ, dùng nhiều gỗ đá. Trên đài xây Xuân Tiêu cung 春宵宫, có thể chứa cả ngàn ca kĩ múa hát; lại cho xây tửu chung 酒钟 ngàn thạch làm “Thiên trì” 天池, trong Thiên trì có thuyền Thanh long 青龙, trên thuyền bày đội nhạc cùng ca kĩ. Phù Sai cả ngày cùng Tây Thi vui chơi trong đó, sống một cuộc sống hưởng lạc xa hoa. Trong Nghệ văn loại tụ 艺文类聚lại chủ trương Cô Tô đài là do Ngô Vương Hạp Lư vào năm thứ 10 cho xây trên núi Cô Tô 姑苏 cách nước Ngô 35 dặm, đài nhân vì núi mà có tên như thế, mục đích xây dựng đài là để “xuân hạ du yên” 春夏游焉 (mùa xuân mùa hạ đến đó vui chơi); về sau , con là Phù Sai tiến thêm một bước mở rộng, cao 300 trượng, rộng 84 trượng, càng thêm cao lớn hùng vĩ.

          Vận mệnh của Cô Tô đài ở một mức độ nhất định đã phản ánh sự hưng suy của nước Ngô. Nó được xây dựng lúc nước Ngô cường thịnh, theo truyền thuyết, gỗ mà dùng để xây dựng là do Việt Vương Câu Tiễn 越王勾践 hiến dâng. Năm đó giữa Ngô và Việt, chiến tranh liên miên, Việt vương Câu Tiễn dùng kế của Phạm Lãi 范蠡 dâng người đẹp Tây Thi 西施 cho Phù Sai và gỗ to lớn để xây dựng cung điện, trong đó có 2 cây gỗ đủ để 20 người ôm, cao 400 xích. Mọi hành động của Câu Tiễn là để lấy sự tín nhiệm của Phù sai, Phù Sai chìm đắm trong đình đài, người đẹp cùng rượu ngon, ngày ngày vui chơi, lại còn giết chết lương thần Ngũ Tử Tư 伍子胥 nói lời trung thành. Phù Sai làm theo ý mình, chấp mê bất ngộ, một mặt hao tổn sức dân, mặt khác lại đánh Tề phía bắc, mưu đồ hướng đến trung nguyên mở rộng phạm vi và thế lực. Việt Vương Câu Tiễn thừa cơ đem quân chặt đứt đường nước Ngô, đồng thời từ Giang Hoài 江淮 tấn công nước Ngô. Phù Sai đại bại, tự sát thân vong, Cô Tô đài cũng bị phóng hoả thiêu đốt, theo truyền thuyết, ngọn lửa phừng phực cháy đến hơn 30 ngày.

          Từ đó, một toà đài hoàng gia từng hiển hách hoá thành tro bụi, Ngô vương một đời bá chủ vĩnh viễn thành lịch sử, những nghiên cứu về Cô Tô đài cũng ngày càng được triển khai. (hết)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 06/6/2021

Nguyên tác Trung văn

CÔ TÔ ĐÀI CHI MÊ

 姑苏台之谜

Tác giả: Địch Xuân Hồng翟春红

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CHI MÊ

中国历史之谜

Chủ biên: Lí Quảng Sinh 李广生

Thiên Tân: Bách hoa văn nghệ xuất bản xã, 2001

Previous Post Next Post