Dịch thuật: Thiên địa phong trần (1) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

Thiên địa phong trần 天地風塵 (1)

Trời đất động loạn, chiến tranh nổi lên

          Phong trần 风尘 / 風塵: Gió bụi. Chỉ chiến tranh, hoặc tình cảnh xã hội động loạn. thường gặp trong thơ văn cổ Trung Quốc. 

          Lí Đoan 李端 thời Đường trong bài Đại thôn trung lão nhân đáp 代村中老人答 có câu:

Kinh Lạc phong trần hậu

Thôn hương yên hoả hi

京洛风尘后

村乡烟火稀

(Kinh thành Lạc Dương sau cơn động loạn

Khói bếp nơi xóm thôn hãy còn thưa thớt)

          Và như Đỗ Phủ 杜甫 thời Đường trong bài Yết Tiên chủ miếu 谒先主庙:

Như hà đối dao lạc

Huống nãi cửu phong trần

如何对摇落

况乃久风尘

(Đối với cảnh điêu tàn phải làm sao đây

Huống hồ từ lâu đã gặp phải chiến tranh)

https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E5%B0%98/5500229

          Câu 1 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi.

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 16/5/2021

Previous Post Next Post