Dịch thuật: Huyên huyên tiêu cổ từ gia oán (15) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HUYÊN HUYÊN TIÊU CỔ TỪ GIA OÁN (15)

喧喧簫鼓辭家怨

Tiếng trống tiếng tiêu vang trời từ biệt gia đình, nghe mà ai oán. 

          Huyên huyên 喧喧: Ầm ĩ, huyên náo.

          Huyên huyên tiêu cổ 喧喧箫鼓: Tiêu là sáo thổi dọc, cổ là trống, hai loại nhạc khí. Tiếng tiêu tiếng trống vang trời, thường được dùng để chỉ cảnh tượng huyên náo, ầm ĩ.

          Trong bài từ Thủ tuế 守岁 theo điệu Thấm xuân viên 沁春园 của Trần Nhân Kiệt 陈人杰 đời Tống có câu:

Trường An thị

Chỉ huyên huyên tiêu cổ

长安市

只喧喧箫鼓

(Chốn Trường An

Chỉ nghe tiếng tiêu tiếng trống vang trời)

          Cũng có khi là “Già cổ huyên huyên” 笳鼓喧喧. Già là một loại nhạc khí thổi lưu hành nơi biên tái và Tây vực thời Hán, cũng có lúc mượn “già” để chỉ loại kèn phát lệnh trong quân đội, như trong bài Vọng Kế Môn 望蓟门của Tổ Vịnh 祖咏 đời Đường:

Yên đài nhất vọng khách tâm kinh

Già cổ huyên huyên Hán tướng doanh

燕台一望客心惊

笳鼓喧喧汉将营

(Lên Yên đài nhìn ra xa, khách không khỏi cảm thấy kinh tâm

Nơi mà tiếng kèn tiếng trống ầm ĩ kia vốn là doanh trại của tướng nhà Hán)

Tác giả Đặng Trần Côn đã liên tưởng đến cụm từ “Huyên huyên tiêu cổ” này.

Bản“Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm đã diễn Nôm cả hai câu 14, 15 là:

Bóng cờ tiếng trống xa xa (15)

Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng (16)

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 30/5/2021

Previous Post Next Post