Thư pháp: Hàn mai lão hạc vi tiên lữ (Bửu Cầm)

 Huỳnh Chương Hưng 

Quy Nhơn 12/ 02/2021

Mùng 1 tết Tân Sửu

Previous Post Next Post