Dịch thuật: Nữ Oa tạo ra con người

 

NỮ OA TẠO RA CON NGƯỜI 

          Thời viễn cổ, có một vị thần tiên tên là Nữ Oa 女娲, dùng đá ngũ sắc để vá trời, lại dùng đất ngũ sắc để tạo ra con người.

          Nữ Oa đem đất ngũ sắc nặn thành từng con người, có nam, có nữ. Sau khi nặn xong, bà thổi hơi vào, những người đất đó từng người từng người biến thành người thật. Nữ Oa cảm thấy cách này quá chậm lại tốn nhiều sức, nên đã dùng cỏ xoắn lại thành sợi dây, đem đất ngũ sắc bôi lên dây rồi phơi khô, sau đó dùng tay kéo ra, đất bèn rơi xuống đất, sau đó thổi hơi vào, những người đất đó lại biến thành người thật chạy nhảy.

          Nữ Oa nhìn thấy đã tạo xong được khá nhiều, liền đem những người được tạo ra phân thành hai loại. Loại dùng tay nắn thành có số lượng ít, vóc người lớn, gọi họ là đại nhân vật, loại người dùng dây thừng kéo ra có số lượng nhiều, vóc người nhỏ, gọi họ là tiểu nhân vật.

          Hiện tại, người trên thế giới, phàm là những người làm quan, thân thể đều to lớn, bách tính bình dân đa phần là vóc người nhỏ bé; đàn ông đất nặn nhiều hơn một chút, nên trên thân thể có nhiều cơ bắp; đàn bà nước hoà vào nhiều hơn một chút, cho nên nước mắt đặc biệt nhiều, Trên thân thể vẫn còn năm màu, màu vàng là da, màu đỏ là máu, màu lam là râu và lông mày, màu đen là nhãn cầu, màu trắng là răng.

                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 24/01/2021

Nguyên tác Trung văn

NỮ OA TẠO NHÂN

女娲造人

Trong quyển

THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH

THẦN THOẠI CỐ SỰ

青少年最喜欢的

神话故事

Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明

Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post