Dịch thuật: Nhất mao bất bạt (Tiếu lâm quảng kí)

 

一毛不拔

    一猴死见冥王, 求转人身. 王曰: 既欲做人, 须将身上毛尽行拔去.即唤夜叉动手. 方拔一根, 猴不胜痛楚, 王笑曰: 畜生, 看你一毛不拔, 如何做人!”

                          (笑林广记 - 贪吝部)

NHẤT MAO BẤT BẠT

          Nhất hầu tử kiến Minh Vương, cầu chuyển nhân thân. Vương viết: “Kí dục tố nhân, tu tương thân thượng mao tận hành bạt khứ.” Tức hoán dạ xoa động thủ. Phương bạt nhất căn, hầu bất thăng thống sở, Vương tiếu viết: “Súc sinh, khán nễ nhất mao bất bạt,  như hà tố nhân!”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)

MỘT SỢI LÔNG CŨNG KHÔNG NHỔ

          Một con khỉ sau khi chết xuống gặp Diêm Vương, cầu xin được chuyển kiếp hoá thành người. Diêm Vương bảo rằng: “Đã muốn làm người, thì phải nhổ sạch hết lông trên thân đi.” Nói xong liền sai quỷ dạ xoa ra tay. Vừa mới nhổ được một sợi, khỉ đau chịu không nổi, Diêm Vương cười bảo rằng: “Đồ súc sinh, xem mầy một sợi lông cũng không nhổ, thì làm sao làm người?”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Nhất mao bất bạt  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 08/01/2021

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post