Dịch thuật: Người đề xuất "Thiên hạ đệ nhất tuyền" sớm nhất .....

 

NGƯỜI ĐỀ XUẤT “THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TUYỀN” SỚM NHẤT

CÓ PHẢI LÀ LỤC VŨ ĐỜI ĐƯỜNG 

          Do bởi địa vị trọng yếu đặc thù của nước đối với việc pha trà, cho nên trong lịch sử uống trà của Trung Quốc, chọn nước pha trà có thể nói là cách làm truyền thống của “trà nhân” 茶人. Căn cứ vào tư liệu đã thu tập được cho thấy, trong lịch sử Trung Quốc, người đề xuất “Thiên hạ đệ nhất tuyền” 天下第一泉sớm nhất là Thần trà Lục Vũ 陆羽 đời Đường. Theo ghi chép trong Tiên trà thuỷ kí 煎茶水记 của Trương Hựu Tân 张又新: Lục Vũ căn cứ vào việc dùng nước thích hợp cho việc pha trà mà ông thu tập, đem nước phân thành 20 hạng, đề xuất “Lư Sơn Khang Vương Cốc Cốc Liêm tuyền, đệ nhất” 庐山康王谷谷帘泉, 第一. Nhân đó, bắt đầu từ đời Đường, Lư Sơn Cốc Liêm tuyền 庐山谷帘泉 được xưng là “Thiên hạ đệ nhất” 天下第一.

          Cốc Liêm tuyền ở phía nam ngọn Đại Hán Dương 大汉阳 của Lư Sơn 庐山 ở Giang Tây 江西. Do nước từ trong những kẻ hở của các tầng sa nham thẩm thấu ra, hội tụ lại thành một dòng suối trong xanh, chất nước đặc biệt ngon. Người xưa từng khen nước Cốc Liêm tuyền có 8 ưu điểm lớn, tức thanh , lãnh , hương , liệt , nhu , cam , tịnh , bất ế nhân 不噎人. Vì thế, nhiều danh sĩ các đời như Vương An Thạch 王安石, Tần Thiếu Du 秦少游, mộ danh đến đây phẩm trà bình thuỷ, viết ra những câu thơ ưu mĩ. Họ nhất trí cho rằng, nước Cốc Liêm tuyền thích hợp nhất cho việc pha trà.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 20/12/2020

Nguồn

ẨM TRÀ BẢO KIỆN 500 VẤN

饮茶保健 500

Biên soạn: Trần Huệ Trung 陈惠中, Trần Kiện Mẫn 陈健敏

     Trần Bân 陈斌, Trần Hiểu Thanh 陈晓清

Bắc Kinh: Nhân Dân quân y xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post