Dịch thuật: Mổ bụng giấu ngọc

 

MỔ BỤNG GIẤU NGỌC 

          Đường Thái Tông Lí Thế Dân 唐太宗李世民 nghe nhiều nhớ lâu. Một ngày nọ, Lí Thế Dân hỏi thị thần:

- Nghe nói người Hồ buôn bán ở Tây vực có được một viên trân châu giá trị liên thành, đã mổ bụng đặt viên trân châu vào trong đó để giấu kĩ, có chuyện đó không?    

          Thị thần đáp rằng:

          - Quả thực có chuyện đó. Các thị thần đều cảm thấy người Hồ yêu quý tài vật hơn yêu quý mạng sống của mình, thật là đáng chê cười, mà cũng là thật ngu xuẩn.

          Thái Tông sau khi nghe, cảm thán nói rằng:

          - Mọi người đều giống người Hồ yêu quý tài vật mà làm tổn thương bản thân; quan lại tham tang bẻ cong pháp luật, cuối cùng làm cho thân bại danh liệt; người làm hoàng đế cũng xa xỉ cùng cực, khiến gia phá nhân vong, việc đó có khác gì với người Hồ kia đâu?

          Về sau, người ta dùng câu “phẫu phúc tàng châu” 剖腹藏珠 (mổ bụng giấu ngọc) để ví với sự việc chỉ biết trọng vật mà làm tổn hại bản thân, việc nặng việc nhẹ bị đảo ngược.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 12/12/2020

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post