Dịch thuật: Mạnh Tử kế thừa và phát triển học thuyết Nho gia (kì 2)

 

MẠNH TỬ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT NHO GIA

(kì 2)

          Sau khi về đến nước Trâu, Mạnh Tử bắt chước cách làm của Khổng Tử, mở một trường tư truyền dạy cho học trò học thuyết Nho gia. Học trò của ông tuy không nhiều bằng Khổng Tử, nhưng trước sau cộng lại cũng đến hơn mấy trăm người, rất có ảnh hưởng lúc bấy giờ; trong đó có học trò sau này trở thành người kế thừa trung thực sự nghiệp của ông.

          Mạnh Tử rất coi trọng lễ trong Nho học, đồng thời xem nó là bộ phận tổ thành trọng yếu trong Nho học, tiến hành giảng giải. Nhân đó, học trò của ông cũng rất trọng lễ.

          Một lần nọ, có người hỏi học trò của Mạnh Tử là Ốc Lư Tử rằng:

          - Nho gia các anh chú trọng lễ  như thế, tôi có một vấn đề xin được thỉnh giáo: Lễ  và thức ăn thứ nào quan trọng hơn?

          Ốc Lư Tử đáp rằng:

          - Đương nhiên là lễ quan trọng hơn.

          - Thế thì lấy vợ và lễ thứ  nào quan trọng hơn?

          - Đương nhiên là lễ quan trọng hơn.

          Người nọ lại hỏi:

          - Nếu theo lễ đi tìm thức ăn, sẽ bị chết đói; còn không theo lễ, sẽ có được thức ăn. Nếu theo lễ mà lấy vợ, sẽ lấy không được, còn không theo lễ, có thể lấy được vợ. Lẽ nào chẳng phải là không theo lễ mà làm sao?

          Trong nhất thời, Ốc Lư Tử đáp không được. Ngày hôm sau, hướng đến Mạnh Tử thỉnh giáo.

          Mạnh Tử sau khi nghe qua, nói rằng:

          - Có gì mà khó trả lời đâu? Kim loại nặng hơn lông, lẽ nào nhân đó lại nói kim loại hai ba tiền nặng hơn một xe lông sao? Thức ăn và lấy vợ đều cần, nhưng có thể vì những việc đó mà không nghĩ đến lễ, đi bẻ quặt tay của anh để cướp lấy miếng ăn, hoặc giả cưỡng chiếm con gái nhà người ta sao?

          Ốc Lư Tử chợt hiểu ra.

          Lại có một lần khác, có người hỏi Mạnh Tử:

          - Giữa nam và nữ không được dùng tay để đưa và nhận đồ vật, đó là lễ sao?

          Mạnh Tử đáp rằng:

          - Nam nữ thụ thụ bất thân, điều đó đương nhiên là lễ.

          Người nọ lại hỏi:

          - Thế thì nếu chị dâu rớt xuống nước, thân là em chồng có thể dùng tay để cứu không?

          Mạnh Tử tức giận đáp rằng:

          - Chị dâu rớt xuống nước mà không cứu, thì đó là hành vi của sài lang! Nam nữ thụ thụ bất thân chính là lễ lúc bình thường, dùng tay cứu chị dâu đó là cách làm biến thông trong tình huống cấp bách. Đó có gì là không thể?

          Người nọ tiến thêm một bước hỏi rằng:

- Nay bách tính trong thiên hạ khổ đến mức giống như đang rơi xuống nước, ông không đi cứu họ, đó là nguyên nhân gì?

          Mạnh Tử đáp rằng:

          - Bách tính trong thiên hạ đều rơi xuống nước, phải dùng đạo cứu thế để giải cứu họ mới phải, ông sao lại bảo tôi dùng tay để cứu họ?

          Từ những câu trả lời đó có thể thấy, Mạnh Tử rất chú trọng lễ. Nhưng, đối với việc lí giải và vận dụng lễ, Mạnh Tử lại linh hoạt, có thể căn cứ vào tình hình thực tế mà biến thông.

          Cũng như Khổng Tử trong việc giảng học, Mạnh Tử rất chú trọng đến phương pháp giảng dạy. Tuy ông cho rằng mọi người đều có thiên tính “lương tri” 良知 và “lương năng”良能, nhưng do bởi chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh nên cá tính của mỗi cá nhân khác nhau. Cho nên, trong quá trình giáo dục, cần phải có cách dạy nhân theo người mà khác nhau.

          Mạnh Tử cho rằng, đối tượng để vị thầy dạy có thể phân làm 5 loại, đối với đối tượng vốn đã có sự tu dưỡng tốt, chỉ cần thêm chút gợi ý là được, giống như cây mạ tốt chỉ cần mưa đúng thời thì nó có thể lớn lên; có đối tượng về phương diện đức hạnh tốt, thì bồi dưỡng phương diện này; có đối tượng có nhiều tài năng, có thể tăng thêm chỉ điểm ở phương diện này; đức và tài đều bình thường thì có thể dung phương thức hỏi đáp, giải những điều nghi hoặc và chú thích những điều ngờ vực cho họ; còn như có một số đối tượng nhân vì chịu sự hạn chế về điều kiện thời gian, địa điểm, không thể đến thụ nghiệp, thì có thể tự mình tiến tu. Cách nhìn này của Mạnh Tử hoàn toàn kế thừa nguyên tắc nhân theo tài mà thi giáo của Khổng Tử, theo đó mà vận dụng.

          Mạnh Tử còn chủ trương học tập nên tuần tự tiệm tiến, không thể một bước mà lên tới trời. Vì điều đó, ông đã đưa ra một ví dụ đối với học trò: nước của một con suối ngày đêm không ngừng chảy, đến khi chỗ trũng đã đầy, nước lại chảy hướng về phía trước, kết quả sẽ chảy ra bốn biển. Nếu không theo một trình tự nhất định để học tập, muốn một bước đã lên được trời thì sẽ không bao giờ có thành tựu. Để nói rõ đạo lí này, ông đặc biệt đã nêu ví vụ “yết miêu trợ trưởng” 揠苗助长 (nhón mạ giúp mạ mau lớn) (1).

          Nước Tống có người lo mạ của mình lớn quá chậm. liền nhón từng chân mạ lên, về nhà khoe với người nhà rằng: “Hôm nay ta đã giúp cho mạ mau lớn”. Người con nghe vậy vội chạy ra ruộng xem, phát hiện mạ mều đã chết khô.

          “Yết” chính là nhổ lên. Về sau “yết miêu trợ trưởng” trở thành một thành ngữ mà người ta thường dùng, ví không chịu theo quy luật của sự vật, nếu cưỡng cầu mau có được thành quả, thì ngược lại làm cho sự việc bị tổn hại.....

                                                                (còn tiếp)

Chú của người dịch

1- Yết miêu trợ trưởng揠苗助长: thành ngữ này xuất xứ từ Mạnh Tử - Công Tôn Sửu thượng 孟子 - 公孙丑上.

          Tống nhân hữu mẫn kì miêu chi bất trưởng nhi yết chi giả, mang mang nhiên quy, vị kì nhân viết: “Kim nhật bệnh hĩ! Dư trợ miêu trưởng hĩ!” Kì tử xu nhi vãng thị chi, miêu tắc cảo hĩ.

          宋人有闵其苗之不长而揠之者, 芒芒然归, 谓其人曰: “今日病矣! 予助苗长矣!” 其子趋而往视之, 苗则槁矣.

          (Có người nước Tống lo lắng mạ của mình không lớn bèn nhón chân mạ cao lên. Làm cả ngày mệt nhọc, về đến nhà nói với người nhà rằng: “Hôm nay mệt quá! Ta đã giúp cho mạ mau lớn.” Người con nghe nói vội chạy ra ruộng xem, mạ đã khô héo hết.)

          (Mạnh Tử 孟子: Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭 chú dịch. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 27/12/2020

Nguyên tác Trung văn

MẠNH TỬ KẾ THỪA PHÁT TRIỂN NHO GIA HỌC THUYẾT

孟子继承发展儒家学说

Trong quyển

VĂN HOÁ NGŨ THIÊN NIÊN

Biên soạn: Vũ Nhân 羽人

Thiếu niên nhi đồng xuất bản xã (không rõ năm xuất bản)

 

Previous Post Next Post