Dịch thuật: Dĩ hoả cứu hoả (thành ngữ)

DĨ HOẢ CỨU HOẢ
以火救火
LẤY LỬA CỨU LỬA

Giải thích: Ví nguy hiểm hoặc ác hạnh không những không thể chế ngự, mà ngược lại càng giúp cho nó thêm mạnh.
Xuất xứ: Chiến Quốc . Trang Chu 庄周: Trang Tử - Nhân thế gian 庄子 - 人世间

          Một hôm, học trò của Khổng Tử 孔子 là Nhan Hồi 颜回đến từ biệt thấy để lên đường. Nhan Hồi nói rằng:
          - Nghe nói quốc quân nước Vệ độc tài hung bạo, hoang dâm hôn loạn, không nghĩ đến sự sống chết của bách tính. Mọi người dám giận mà không dám nói, cho nên con định đến nước Vệ làm một vị thấy thuốc chữa trị cho quốc quân nước Vệ, thay ông trị lí đất nước .....
          Khổng Tử bảo rằng:
          - Ta thấy, anh muốn đi vào chỗ chết. Anh không nghĩ rằng, vị quốc quân nước Vệ đó nếu chịu nghe những lời trung thành của hiền thần, hà tất anh phải đi? Bên cạnh ông ta lẽ nào không có hiền thần sao? Chính bởi ông ta là kẻ ngu ngoan, chỉ nghe những lời sàm của gian nịnh, bài xích hiền thần mới ra nông nỗi như thế. Nếu anh đi, kiên trì chính nghĩa, họ sẽ bức hại anh; mà nếu anh uỷ khúc thuận tùng thì há chẳng phải là giúp cho cái ác tăng thêm sao? Ta thấy anh dùng lửa để cứu lửa, càng giúp cho uy phong của ông ta mà thôi.  
          Thế là Nhan Hồi không nhắc đến việc đi đến nước Vệ nữa.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 15/7/2020

Nguyên tác Trung văn
DĨ HOẢ CỨU HOẢ
以火救火
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004


Previous Post Next Post