Dịch thuật: Chó sói và heo


CHÓ SÓI VÀ HEO

          Có một con chó sói tìm không được thức ăn đói mấy ngày liền.
          Nó muốn xông vào làng ăn thịt con heo mập, nhưng sợ gây ra tiếng động, bị người ta đánh chết. Thế là nó len lén đến trước chuồng heo, cười hì hì với heo rồi nói rằng:
          - Anh heo! Anh đen thì đen thiệt, nhưng mà đen quả thực là đẹp.
          Heo nghe qua vô cùng vui mừng. Tiếp đó, chó sói lại dùng vuốt của mình gãi cho heo, vừa gãi vừa khen:
          - Anh thật là khôi ngô, rất có thể diện.
          Heo vui không biết phải nói như thế nào, bèn nằm xuống, duỗi bốn chân ra, mắt híp lại để cho chó sói gãi.
          Chó sói gãi, gãi ... rồi nhanh chóng cắn cổ họng heo ăn thịt.
          Chó sói thông minh, nó ăn con heo mà không gây ra tiếng động nào.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 14/7/2020

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post