Dịch thuật: Bảy bước thành thơ

BẢY BƯỚC THÀNH THƠ

          Tào Thực 曹植 tự Tử Kiến 子建, người huyện Tiều nước Bái (nay là thành phố Bạc Châu 亳州 tỉnh An Huy 安徽), con của Tào Tháo 曹操. Tào Thực là văn học gia nổi tiếng của Nguỵ Tấn thời Tam Quốc, nhân vật đại biểu kiệt xuất của văn học Kiến An 建安. Tác phẩm đại biểu của Tào Thực có Lạc thần phú 洛神赋, Bạch mã thiên 白马篇, Thất ai thi 七哀诗 ... Do bởi Tào Thực có thành tựu cao về phương diện văn học, người đời sau đã gọi Tào Thực曹植 cùng Tào Tháo曹操, Tào Phi 曹丕 là “Tam Tào” 三曹.

          Sau khi Tào Tháo mất, con là Tào Phi kế thừa vương vị. Tào Phi ghen ghét Tào Thực là em ruột của mình, nhân vì lúc Tào Tháo sinh tiền từng có ý định truyền ngôi vị cho Tào Thực, mà tài năng văn học cùng danh khí của Tào Thực lại nổi trội hơn Tào Phi. Thế là Tào Phi tìm cớ bắt Tào Thực để xử tội.
          Một ngày nọ, Tào Phi sai người đưa Tào Thực lên đại điện. Tào Phi bảo rằng:
          - Lúc phụ thân qua đời, ngươi lại dám không đến thọ tang, cả gan làm bậy, nhục mạ triều đình. Mấy tội trạng đó chưa đủ để phán xử ngươi tội chết sao? Ngươi nói phải làm sao đây?
          Tào Thực tấm lòng ngay thẳng trong sáng, nếu không nhờ mẫu thân van xin thì nhất định chết chắc. Tào Thực im lặng không lên tiếng. Tào Phi lại nói:
          - Phụ thân sinh tiền luôn khoe ngươi tài năng mẫn tiệp, có thể xuất khẩu thành chương. Thậm chí có một thời gian định muốn lập ngươi làm người thừa kế. Ta muốn xem tài năng xuất khẩu thành chương của ngươi thử.
          Tào Phi nghĩ qua một lúc rồi nói:
          - Như thế này đây. Từ chỗ của ngươi bước đến bức tường gần 7 bước. Nếu ngươi trong 7 bước đó ngâm được một bài thơ, thì có thể miễn tội chết cho.
          Tào Thực rất tự tin đối với việc làm thơ của mình, biết đó là chiêu thuật bức hại mình của Tào Phi, liền hỏi:
          - Thơ lấy đề tài nào đây?
          Tào Phi nói:
          - Ta và ngươi chẳng phải là anh em sao? lấy “huynh đệ” làm đề, nhưng trong thơ không được dùng hai chữ “huynh đệ”.
          Tào Thực biết rõ tâm địa cay độc của người anh, trong vòng 7 bước có thể theo yêu cầu mà làm thơ liên quan đến việc sinh tử. Tào Thực vừa suy nghĩ vừa bước đi, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, thời gian đã qua hơn một nửa. Tào Thực vẫn chưa có được câu nào. Mọi người trên điện đều căng thẳng. Lúc bước đến bước thứ năm, lúc này Tào Thực mới ngâm rằng:
Chử đậu nhiên đậu ki
煮豆燃豆萁
(Nấu đậu lấy củi đậu đun)
Mọi người lúc này mới thở phào. Tiếp đó Tào Thực ngâm:
Đậu tại phủ trung khấp
Bổn thị đồng căn sinh
Tương tiên hà thái cấp
豆在釜中泣
本是同根生
相煎何太急
(Đậu ở trong nồi khóc
Vốn cùng một gốc sinh ra
Nấu đậu sao mà gấp)
          Bài thơ dùng hình tượng củi đậu nấu hạt đậu ví sự thực Tào Phi bức hại anh em của mình, đồng thời uyển chuyển khuyên Tào Phi dừng lại.
          Tào Phi nghe qua than dài, cảm thấy mình đối với em quá tàn ác, trong lòng có chút xấu hổ, thế là miễn cho Tào Thực tội chết.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 10/7/2020

Nguyên tác Trung văn
THẤT BỘ THÀNH THI
七步成诗
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 3)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post