Dịch thuật: Giá đành trong nguyệt trên mây (1067) ("Truyện Kiều")


GIÁ ĐÀNH TRONG NGUYỆT TRÊN MÂY (1067)
          Trong bài Đồng Trịnh Tương Tịnh ca cơ tiểu ẩm hí tặng 同郑相并歌姬小饮戏赠 của Lí Quần Ngọc 李群玉 thời Đường có câu:
Phong cách chỉ ưng thiên thượng hữu
Ca thanh khởi hợp thế gian văn
风格只应天上有
歌声岂合世间闻
(Phong độ tư thái thướt tha yểu điệu này chỉ trên trời mới có
Tiếng ca của nàng há chỉ hợp để thế gian nghe)

Giá đành trong nguyệt trên mây
Hoa sao hoa khéo giã giày bấy hoa
(“Truyện Kiều” 1067 – 1068)
Trong nguyệt trên mây: Chị Hằng ở trong cung nguyệt, ở trên cung mây.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
          Đường nhân vịnh ca cơ: Phong cách chỉ ưng thiên thượng hữu.
          唐人咏歌姬: 風格只應天上有
          (Người nhà Đường vịnh con hát hay: Phẩm giá như nàng ấy chỉ ở trên mây đáng có)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Theo ý riêng, câu 1067 này Nguyễn Du mượn ý từ hai câu trong bài bài Đồng Trịnh Tương Tịnh ca cơ tiểu ẩm hí tặng 同郑相并歌姬小饮戏赠 của Lí Quần Ngọc 李群玉 thời Đường.
          Bản “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, câu 1068 là:
Hoa sao hoa khéo ĐOẠ ĐẦY MẤY hoa

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 23/6/2020
Previous Post Next Post