Dịch thuật: Cứ tiễn cán (Tiếu lâm quảng kí)


锯箭竿
    一人往视武场, 飞箭误中其身, 迎外科治之. 医曰: 易事耳.遂用小锯截其外竿, 即索谢辞去. : 内截如何?答曰: 此是内科的事.”
                                      (笑林广记 - 术业部)

CỨ TIỄN CÁN
          Nhất nhân vãng thị võ trường, phi tiễn ngộ trúng kì thân, nghinh ngoại khoa trị chi. Y viết: “Sự dị nhĩ.” Toại dụng tiểu cứ tiệt kì ngoại cán, tức sách tạ từ khứ. Vấn: “Nội tiệt như hà?” Đáp viết: “Thử thị nội khoa đích sự.”
                                                             (Tiếu lâm quảng kí – Thuật nghiệp bộ)

CƯA MŨI TÊN
          Người nọ đến trường bắn tên xem biểu diễn, bị mũi tên bay lạc trúng vào người. Anh ta rước thầy thuốc khoa ngoại đến chữa trị. Thầy thuốc nói rằng: “Việc này dễ thôi.” Thế là thầy thuốc dùng chiếc cưa nhỏ cưa phần thân mũi tên ở bên ngoài, sau đó đòi tiền công rồi ra về. Người nọ hỏi: “Thế thì còn phần bên trong người thì làm thế nào?” Thầy thuốc nói rằng: “Đó là việc của thầy thuốc khoa nội.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Cứ tiễn cán  Thuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 04/5/2020

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007


Previous Post Next Post