Dịch thuật: Bò, trâu và báo đốm


BÒ, TRÂU VÀ BÁO ĐỐM

          Bò, trâu và báo đốm quanh năm chung sống với nhau trong rừng. Một lần nọ, báo đốm gặp bò, bèn nói với bò rằng:
          - Anh bò à, cặp sừng của anh dài quá, thực là khó coi, lúc đi đường lại dễ bị vướng phải cành cây, rất là bất tiện. Để tôi giúp anh chặt bớt một đoạn được không?
          Bò tưởng báo đốm là bạn tốt, liền nói rằng:
          - Được đấy! anh giúp tôi chặt bớt một đoạn đi.
          Từ đó, cặp sừng của bò dùng để chống lại dã thú trở nên ngắn ngủn, làm giảm đi cơ hội thắng đối phương. Thế là, báo đốm có thể tuỳ ý cắn bò ăn thịt.
          Sau đó, báo đốm gặp trâu, cũng lại nói với trâu:
          - Anh trâu à! Cặp sừng của anh dài quá, thực là khó coi, lúc đi đường lại dễ bị vướng phải cành cây, rất là bất tiện. Để tôi giúp anh chặt bớt một đoạn được không?
          Trâu vừa nghe qua liền mắng báo đốm rằng:
          - Mầy là đố không có lương tâm! Sừng của tao không cần mầy chặt, tao muốn để dài để đối phó với kẻ nào dám đến ăn thịt tao.
          Cho nên, mãi cho đến ngày nay, báo đốm không dám cắn trâu.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 10/4/2020

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post