Dịch thuật: Ai là người đàn ông hoàn hảo nhất trong Thái Bình Thiên Quốc (kì 2)

AI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG HOÀN HẢO NHẤT
TRONG THÁI BÌNH THIÊN QUỐC
(kì 2)

          Tại An Huy, Thạch Đạt Khai đã triển hiện một tài năng chính trị hơn người. Trước đây, Thái Bình Thiên Quốc không có chính phủ cơ sở, một khoảng trống về  hành chính địa phương. Sau khi Thạch Đạt Khai đến An Huy đã nhanh chóng tổ chức cho nhân dân địa phương đăng kí hộ khẩu, tuyển chọn quan lại cơ sở, mở khoa cử khảo thí, chiêu lãm nhân tài, kiến lập một hệ thống hành chính địa phương 3 cấp tỉnh, quận, huyện, làm cho Thái Bình Thiên Quốc có đầy đủ quy mô của một quốc gia; đồng thời với đó, Thạch Đạt Khai chỉnh đốn quân kỉ, khôi phục trị an, cứu giúp những người nghèo khốn, an ủi những người bệnh tật, khiến sĩ nông công thương mỗi ngành nghề đều được yên ổn, đồng thời chế định phép thuế, trưng thu thuế khoá, cung cấp cho hoạt động chính trị, quân sự của Thái Bình Thiên Quốc những vật tư cần thiết. Đầu năm 1854, trong tiếng ngợi khen ca tụng của nhân dân An Huy, Thạch Đạt Khai rời An Huy, về kinh thuật chức, tầng lớp lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc rất khẳng định thành tích về chính trị của ông, từ đó đã dẹp bỏ sự không tưởng về chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, thực hành rộng rãi toàn diện chính sách kinh tế phù hợp với tình hình thực tế.
          Hạ thu năm 1854, Thái Bình Thiên Quốc trên chiến trường tây chinh gặp phải sự phản kích hung mãnh của Tương quân 湘軍, từng tốp từng tốp thoái lui, mất ngàn dặm đất. Thạch Đạt Khai nhìn thấy sự sai biệt lớn nhất giữa quân đội hai bên là ở chỗ thuỷ sư, bèn sai người mô phỏng theo kiểu thuyền của Tương quân mà tạo ra tàu chiến, khẩn trương luyện tập thuỷ sư. Trong lúc nguy cấp mũi nhọn của Tương quân nhắm thẳng đến Cửu Giang 九江, Thạch Đạt Khai một lần nữa xuất nhậm chủ soái Tây chinh quân, đích thân ra tiền tuyến chỉ huy, đầu năm 1855, tại Hồ Khẩu 湖口, Cửu Giang九江 hai lần đánh bại Tương quân, thuỷ sư Tương quân tan vỡ, Thống soái Tăng Quốc Phiên 曾國藩 nhảy xuống sông tự tận nhưng bộ hạ cứu được, quân sự tuyến phía tây bước vào lúc toàn thịnh. Cũng mùa thu năm đó, Thạch Đạt Khai lại đưa quân đến Giang Tây 江西, 4 tháng hạ liên tiếp 7 phủ 47 huyện. Do bởi quân kỉ nghiêm minh, thi chính cốt ở chỗ thực, yên mên bách tính, tìm kiếm hiền tài như đang cơn khát, nhân dân Giang Tây đua nhau ủng hộ, rất nhiều phần tử tri thức vốn không hữu hảo với Thái Bình Thiên Quốc cũng chuyển sang ủng hộ Thái Bình quân, đội ngũ nhanh chóng từ chỗ hơn 1 vạn người được bổ sung đến hơn 10 vạn, quân Thanh lo sợ than rằng “dân tâm toàn biến, đại thế dĩ khứ” 民心全變, 大勢已去(lòng dân hết thảy đã biến đổi, thế lớn đã mất).
          Tháng 3 năm 1856, Thạch Đạt Khai đánh bại Tương quân tại Giang Tây 江西, đến lúc này, thành Nam Xương 南昌, sở tại của Thống soái Tương quân Tăng Quốc Phiên 曾國藩 đã rơi vào sự bao vây tường đồng vách thép của Thái Bình quân, liên lạc đối ngoại bị cắt đứt. Đáng tiếc là Thạch Đạt Khai lúc này bị điều về Thiên Kinh 天京 tham gia cuộc chiến giải vây. Tiếp đó, Thạch Đạt Khai lại đại phá đại doanh ở Giang Nam 江南, giải trừ được sự bao vây Thiên Kinh đã 3 năm của quân Thanh.
          Tháng 9 năm đó, nội bộ tập đoàn lãnh đạo Thái Bình Thiên Quốc đấu tranh ngày càng ác liệt, Thiên Kinh bạo phát nội chiến, Đông Vương Dương Tú Thanh 東王楊秀清 cùng bộ hạ hơn 2 vạn người bị sát hại. Thạch Đạt Khai nghe tin, nhanh chóng từ Hồ Bắc về Thiên Kinh, nhân vì nghiêm trách Vi Xương Huy 韋昌輝  lạm sát người vô tội mà ông sắp bị hại, liền trốn ra thành thoát khỏi Thiên Kinh, nhưng gia quyến bị giết. Sau khi đến An Khánh 安慶, liền khởi binh về kinh dẹp nạn. Thiên Vương Hồng Tú Toàn 天王洪秀全 bị bức bởi hình thế, xử tử Vi Xương Huy, đồng thời xuống chiếu lệnh cho Thạch Đạt Khai về kinh phụ chính. Thạch Đạt Khai sau khi về lại Thiên Kinh được sự ủng hộ của văn võ toàn triều, tôn làm “Nghĩa Vương” 義王. Dưới sự sắp xếp của Thạch Đạt Khai, Thái Bình quân giữ vững nơi hiểm yếu, chờ thời phản công, sau Trần Ngọc Thành 陳玉成, Lí Tú Thành 李秀成, Dương Phụ Thanh 楊輔清, Thạch Trấn Cát 石鎮吉, đến Khởi Chi Tú  起之秀bắt đầu đi một tuyến riêng, một mình đương lại một mặt, cục diện bị động mà nội chiến tạo nên đã dần xoay chuyển. Nhưng Thiên Vương Hồng Tú Toàn thấy Thạch Đạt Khai có được nhân tâm, lòng sinh nghi kị, nên tìm kế để kiềm chế Thạch Đạt Khai, thậm chí có ý mưu hại....
                                                                                             (còn tiếp)

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 08/4/2020

Nguồn
ĐẠI THANH VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH NA TA BÍ SỬ THÚ VĂN
大清王朝的那些秘史趣聞
Tác giả: Lưu Kế Hưng 劉繼興
Tinh Quán xuất bản hữu hạn công ti, 2016


Previous Post Next Post