Dịch thuật: Số phi tần trong Tử Cấm Thành

SỐ PHI TẦN TRONG TỬ CẤM THÀNH

          Dân gian cổ đại Trung Quốc lưu truyền cách nói, hoàng đế có “tam cung lục viện thất thập nhị phi” 三宫六院七十二妃. Kì thực, điều đó hoàn toàn không chính xác. “Tam cung lục viện” có “tam cung” chỉ 3 cung: Càn Thanh cung 乾清宫, Giao Thái cung 交泰宫 và Khôn Ninh cung 坤宁宫; “lục viện” chi 6 cung đông tây. Nhưng “thất thập nhị phi” lại là con số mơ hồ. Rốt cuộc hoàng đế có bao nhiêu phi tần, từ đời Thanh trở về trước không hề có quy định rõ ràng. Đến sau triều Khang Hi 康熙mới dần xác định, quy định hậu cung thiết lập 8 cấp phi tần:
          Hoàng hậu 皇后1, chủ nội trị, Hoàng quý phi 皇贵妃 1, Quý phi 贵妃 2, Phi 4, Tần 6.
          Bốn cấp đầu giúp hoàng hậu trị lí nội đình; từ Tần trở xuống gồm 3 cấp:  Quý nhân 贵人, Thường tại 常在, Đáp ứng 答应, đều không có quy định số mục.
          Mặc dù có quy định như trên, nhưng số mục hậu phi của mỗi một vị hoàng đế cụ thể thì vẫn không giống nhau. Trong số 10 vị hoàng đế triều Thanh, hậu phi của hoàng đế Khang Hi 康熙 là nhiều nhất, tổng cộng 55 vị; hậu phi của hoàng đế Quang Tự 光绪 là ít nhất, chỉ có 3 vị, tức Long Dụ hoàng hậu 隆裕皇后, Trân phi 珍妃 và Cẩn phi 瑾妃.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 03/3/2020

Nguồn
TỬ CẤM THÀNH ĐÍCH PHI TẦN SỐ MỤC
紫禁城的妃嫔数目
Trong quyển
ĐỒ GIẢI CỐ CUNG
图解故宫
Tác giả: Định Giới 定界
Bắc Kinh: Bắc Kinh xuất bản xã, 2018
Previous Post Next Post