Dịch thuật: Anh hùng dân tộc Sử Khả Pháp

ANH HÙNG DÂN TỘC SỬ KHẢ PHÁP

          Sau khi hoàng đế Sùng Trinh 崇祯triều Minh tự sát, khí thế của quân Thanh ngày càng cao. Lúc bấy giờ Sử Khả Pháp 史可法 (1) nhậm chức Binh bộ Thượng thư 兵部尚书, đích thân đến Dương Châu 扬州trấn thủ, mọi người gọi ông là Sử Đốc sư 史督师.
          Quân Thanh đến dưới thành Dương Châu, tướng quân Thanh là Đa Phong多锋  nhiều lần phái người vào thành khuyên hàng đều bị Sử Khả Pháp đuổi ra. Điều đó khiến Đa Phong tức giận, vây chặt thành Dương Châu đến mức nước cũng không thể thoát ra được. Sử Khả Pháp không hề sợ, triều tập quan viên toàn thành đến, nói những lời khải khái động viên mọi người. Mọi người cảm động, lần lượt chạy đến các thành môn chống cự lại sự xâm nhập của quân Thanh.
          Đa Phong không ngờ dân thành Dương Châu ngoan cường chống cự, liền phái từng nhóm từng nhóm sĩ binh đánh thành môn, nhưng họ đều bại trận, tử thương vô số. Đa Phong quả thực không thể nhẫn được nữa, bèn kéo rất nhiều đại pháo đến nã từng đợt từng đợt đến thành môn của Sử Khả Pháp, tường thành chẳng mấy chốc bị sụp.
          Sử Khả Pháp thấy đại thế đã đi mất, lấy gươm tự vẫn, thủ hạ kịp thời giật lấy đao, lúc này quân Thanh xông vào, thấy một người mặc chiếc áo đẹp liền hỏi:
          - Nhà ngươi là ai?
          Sử Khả Pháp không hề có chút sợ hãi, nói rằng:
          - Ta chính là Sử Khả Pháp, đến giết ta đi.
          Quân Thanh tàn nhẫn vung đao giết chết.
          Đa Phong căm giận vì đã hao tổn quá nhiều binh lực, giết liền đến 10 ngày trong thành Dương Châu, trong sử gọi là “Dương Châu thập nhật” 扬州十日, quả thực là một thảm cảnh bất nhẫn.

Chú của người dịch
1- Sử Khả Pháp 史可法 (1602 – 1645): tự Hiến Chi 宪之, hiệu Đạo Lân 道邻, Hán tộc, danh tướng kháng Thanh cuối đời Minh, anh hùng dân tộc, tổ tịch Hậu Sử trang 后史庄 huyện Trung Mâu 中牟 thành phố Trịnh Châu 郑州 Hà Nam 河南, sinh ở huyện Tường Phù 祥符 phủ Khai Phong 开封 (nay là hẽm Song Long 双龙, khu Tường Phù 祥符 thành phố Khai Phong 开封).
         Sùng Trinh 崇祯 nguyên niên (1628) đậu Tiến sĩ, giữ chức Thôi quan 推官phủ Tây An 西安. Sau chuyển đi dẹp phản loạn các nơi. Khi Bắc Kinh 北京bị công hãm, Sử Khả Pháp ủng hộ lập Phúc Vương Chu Do Tùng  福王朱由崧  (Hoằng Trị đế 弘治帝) làm hoàng đế, tiếp tục chiến đấu với quân Thanh. Ông làm quan đến các chức Đốc sư 督师, Kiến Cực Điện Đại học sĩ 建极殿大学士, Binh bộ Thượng thư 兵部尚书. Hoằng Trị nguyên niên (1645), quân Thanh tấn công bao vây thành Dương Châu 扬州, chẳng bao lâu thành bị vỡ, sử Khả Pháp cự tuyệt đầu hàng bị hại. Đương thời là mùa hạ, thi thể phân huỷ tương đối nhanh, di thể Sử Khả Pháp không thể nào nhận ra, nghĩa tử là Sử Đức Uy 史德威 cùng dân chúng Dương Châu bèn nhặt lấy y quan của Sử Khả Pháp để thay người, mai táng tại Mai Hoa lĩnh 梅花岭 ở ngoài thành.
          Triều Nam Minh ban cho ông thuỵ là “Trung Tĩnh” 忠靖. Hoàng đế Càn Long 乾隆nhà Thanh truy thuỵ là “Trung Chính” 忠正. Người đời sau thu thập trứ tác của ông biên tập thành bộ Sử Trung Chính Công Tập 史忠正公集.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 16/12/2019

Nguyên tác Trung văn
DÂN TỘC ANH HÙNG SỬ KHẢ PHÁP
民族英雄史可法
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post