Dịch thuật: Thiếu Khang trung hưng (tiếp theo)

THIẾU KHANG TRUNG HƯNG
(tiếp theo)

          Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt Thiếu Khang 少康 đã 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, cử chỉ thâm trầm, quốc quân Hữu Nhưng 有仍 vô cùng coi trọng, muốn Thiếu Khang giữ chức Mục chính 牧正, quản lí trâu dê súc vật để tiện đợi thời cơ, giúp báo thù rửa hận, dựng lại tổ nghiệp. Nhưng việc Thiếu Khang ở tại Hữu Nhưng bị Hàn Trác 寒浞 biết, Hàn Trác thất kinh, liền trách người con của mình lần nọ không chịu trảm tận sát tuyệt. Người con của Hàn Trác cảm thấy kinh dị, lập tức sai người đến Hữu Nhưng giết Thiếu Khang. Quốc quân Hữu Nhưng biết được: nếu đem Thiếu Khang giao nạp nhất định sẽ bị giết chết; nếu như không giao, cha con Hàn Trác sẽ không chịu thôi; sẽ khởi binh, tiểu quốc Hữu Nhưng căn bản không phải là đối thủ của chúng. Trong tình hình đó, quốc quân Hữu Nhưng đành bảo Thiếu Khang trốn chạy. Sứ giả của Hàn Trác đến Hữu Nhưng, quốc quân Hữu Nhưng khách sáo tiếp đãi, giải thích rằng:
          - Ở chỗ chúng tôi không có Thiếu Khang, nếu ông không tin, có thể lục soát.
          Thiếu Khang chạy đến nước Hữu Ngu 有虞 (nay là Ngu thành 虞城 Hà Nam 河南), quốc quân Ngu Tư 虞思 là hậu duệ của ông Thuấn , trước giờ vốn căm giận hành vi âm hiểm tàn bạo của cha con Hàn Trác, chỉ là do bởi lực lượng không đủ, nên ẩn nhẫn nhiều năm, hiện Thiếu Khang đến đầu bôn, đương nhiên lấy lễ tiếp đãi. Nhìn thấy Thiếu Khang nghi biểu xuất chúng, tài hoa đĩnh đạc nên vô cùng vui mừng. Thế là phái Thiếu Khang đảm nhậm chức Bào Chính 庖正, phụ trách quản lí công việc về phương diện ẩm thực của nhà bếp, lại đem 2 người con gái của mình gả cho, còn chia một khoảnh đất để cư trú. Khoảnh đất đó tuy nhỏ hẹp, ruộng cày cấy bất quá được mấy dặm (lúc bấy giờ gọi là 1 thành ), tráng đinh có thể làm lính bất quá 500 người (lúc bấy giờ gọi là 1 lữ ), nhưng xem ra là nơi an thân. Tại nơi đó, Thiếu Khang ra sức tính toán, bắt đầu bắt tay vào việc khôi phục sự thống trị của triều Hạ.
           Còn chính quyền mà Hàn Trác đoạt lấy từ Nghệ 羿, quốc đô phát sinh hỗn loạn, nguyên lai là một quý tộc của triều Hạ tên là Mị thừa cơ đào thoát, chạy đến nước cùng họ là Hữu Cách 有鬲 để ẩn cư. Sau khi Hàn Trác diệt 2 nước chư hầu là Châm Quán 斟灌 và Châm Tầm 斟寻, Mị lập tức thu tập nhân viên lưu tán của 2 nước chư hầu đó, sau khi tiến hành chỉnh đốn và huấn luyện họ, đã tổ thành một đội quân có sức chiến đấu rất mạnh. Sau đó, Mị nghe nói Thiếu Khang hãy còn sống, liền sai người đi liên hệ, hẹn cùng khởi binh thảo phạt Hàn Trác. Dưới sự thống trị tàn bạo mấy chục năm của Hàn Trác, dân tâm li tán, quân tâm bất ổn, đội quân của Thiếu Khang và Mị vừa đến, trận tuyến của Hàn Trác lập tức tan rã. Hàn Trác bị bắt rồi bị tử hình. Tiếp đó, Thiếu Khang lại chia binh đi diệt nước Quá , giết chết Kiêu . Ế là kẻ giảo hoạt, Thiếu Khang đặc biệt sai con là Trữ đi thảo phạt. Trữ dùng kế điệu hổ li sơn, dẫn dụ Ế ra khỏi đô thành nước Qua , mai phục giết chết Ế tại một nơi hiểm yếu.
          Thiếu Khang sinh trưởng trong cảnh ưu hoạn, trường kì tiếp xúc với tầng lớp thấp của xã hội, biết rõ nỗi khổ của nhân dân. Sau khi phục quốc, Thiếu Khang vẫn giữ tác phong kiệm phác siêng năng, tại vị hơn 20 năm, thiên hạ an  định, trong lịch sử xưng là “Thiếu Khang trung hưng” 少康中兴.
          Bắt đầu từ Hạ Vũ truyền vị cho con là Khải đến Thiếu Khang trùng kiến triều Hạ, trải qua 3, 4 đời, ước khoảng thời gian trên 100 năm, quốc gia theo chế độ nô lệ đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc mới được xác lập. (hết)

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 03/11/2019

Nguyên tác Trung văn
THIẾU KHANG TRUNG HƯNG
少康中兴
 Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生, Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001
Previous Post Next Post