Dịch thuật: Phàn Khoái bán thịt chó gặp Lưu Bang

PHÀN KHOÁI BÁN THỊT CHÓ GẶP LƯU BANG

          Quê của Lưu Bang 刘邦 tại huyện Bái , nơi đây có một dòng sông tên Tứ thuỷ 四水. Tương truyền Phàn Khoái 樊哙 bắt đầu bán thịt chó ở bờ tây, gặp được Lưu Bang cũng tại nơi này. Lúc bấy giờ, thịt chó Phàn Khoái nấu vô cùng ngon, Lưu Bang rất thích thịt do Phàn Khoái nấu, nhưng không có tiền, đành ngày ngày mua chịu, mua chịu mãi khiến Phàn Khoái khó chịu, nhưng ngại nói ra với Lưu Bang, nên đã dọn sang bán bên bờ đông.
          Lưu Bang mấy ngày không được ăn thịt chó, ghiền đến mức trong lòng phát lo. Lưu Bang tưởng rằng Phàn Khoái bị bệnh nên cố nhịn mấy ngày, sau nghe người ta nói Phàn Khoái dọn sang bờ đối diện, Lưu Bang lập tức định sang. Đến bên bờ sông tiếc là trong tay không có tiền, nên không có cách nào qua sông. Đột nhiên nhìn thấy một con rùa bơi qua bơi lại, Lưu Bang liền nhảy lên lưng nó, chẳng mấy chốc đến được bờ bên kia. Sau khi lên bờ, Lưu Bang theo mùi thịt tìm đến chỗ Phàn Khoái, hỏi Phàn Khoái buôn bán như thế nào.
          Phàn Khoái lẩm bẩm nói:
          - Đã ba ngày rồi ở chỗ này không bán được chút nào.
          Lưu Bang bất kể ba bảy hai mươi mốt, liền tiến tới ăn. Kì lạ, mọi người nhìn thấy Lưu Bang ăn một cách hớn hở như thế, cũng ùa tới tranh mua sạch thịt. Từ đó, việc buôn bán của Phàn Khoái bắt đầu hưng vượng lên. Nhưng Lưu Bang hàng ngày vẫn cưỡi lên lưng rùa đến ăn, Phàn Khoái giận bắt rùa đem giết.
          Về sau, Lưu Bang làm Đình trưởng, nghĩ đến mình ngày trước ăn thịt chó của Phàn Khoái, cũng không hận Phàn Khoái giết rùa, mà từ từ đề bạt Phàn Khoái, cuối cùng Phàn Khoái trở thành tướng quân của Lưu Bang.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 29/10/2019

Nguyên tác Trung văn
 PHÀN KHOÁI MẠI CẨU NHỤC THỨC LƯU BANG
樊哙卖狗肉识刘邦
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post