Dịch thuật: Thủ Canh Thân, phục thực và tịch cốcTHỦ CANH THÂN, PHỤC THỰC VÀ TỊCH CỐC

Thủ Canh Thân 守庚申
          Đạo giáo cho rằng trong thân thể con người có thượng, trung, hạ “tam thi” 三尸 (hoặc gọi là “tam trùng” 三虫, “tam bành” 三彭).
          Thượng thi tên là Bành Cứ 彭倨, ở trong đầu; trung thi tên là Bành Chất 彭质, ở trong bụng; hạ thi tên là Bành Kiểu  彭矫, ở dưới chân. Tam thi có thể khiến con người sinh bệnh, đồng thời chuyên ghi lại tội lỗi và cái ác của con người, mỗi khi đến ngày Canh Thân 庚 lúc con người ngủ say, tam thi rời khỏi thân thể, “trên bạch với Thiên tào, dưới tâu với địa phủ, báo cáo về tội trạng của con người, thuật lại cái ác của con người, thần tư mệnh căn cứ lời tấu của tam thi mà giảm tuổi thọ của họ. Nếu vào ngày đó con người không ngủ, tam thi sẽ không thể rời khỏi thân thể để đi cáo trạng. Cho nên, ngày trước mỗi khi gặp ngày Canh Thân, một số người trai giới không ngủ, khiến tam thi không thể lên trời xuống đất để báo cáo lỗi lầm của mình, đó gọi là “thủ Canh Thân” 守庚申.

Phục thực 服食
          Phục thực cũng gọi là “phục nhĩ” 服饵 là phương pháp thông qua uống dược vật (khoáng vật chất cùng thảo mộc dược) để cầu trường sinh. Phục thực bắt nguồn từ phương sĩ thời Chiến Quốc. Tề Uy Vương 齐威王, Yên Chiêu Vương 燕昭王, Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇, Hán Vũ Đế 汉武帝 đều từng vì phục thực mà sai phương sĩ ra biển lên núi tìm tiên dược, trong đó Hán Vũ Đế còn mời phương sĩ nhập cung để luyện đan dược. Thời Nguỵ Tấn, phong khí phục dược thịnh hành, Hà Án 何晏, Kê Khang 嵇康 đều từng phục hàn thực tán, phục thực các loại thảo mộc dược khác càng nhiều. Phục thực đã thúc đẩy sự phát triển thuật ngoại đan. Cuối đời Đường về sau, phong khí phục thực dần suy, thuật ngoại đan cũng đi đến chỗ suy yếu, nhưng một số dược phương phục thực vẫn được các y gia coi trọng.

Tịch cốc 辟谷
          Tịch cốc cũng gọi là “đoạn cốc” 断谷, “hưu lương” 休粮, “tuyệt lạp” 绝粒, là phương pháp tu luyện không ăn ngũ cốc tạp lương, thực vật thường ngày như thịt trứng rau quả. Đạo giáo cho rằng, người ăn rau thì giỏi chạy nhưng ngu, người ăn thịt thì sức nhiều nhưng sợ, người ăn ngũ cốc thì trí nhưng không thọ, chỉ có người ăn khí là thần minh bất tử. Cho nên, Đạo giáo cho rằng, chỉ có tịch cốc mới có thể khiến trong ruột không có tạp cặn, phụ thêm vào thực khí nữa thì có thể đạt đến thần minh bất tử mà thành tiên.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 31/7/2019

Nguồn 
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
                   Vương Chí Trung 王志忠
                   Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996
Previous Post Next Post