Dịch thuật: Cặp đối tuyệt diệu

CẶP ĐỐI TUYỆT DIỆU

          Dân tộc Trung Quốc là một dân tộc rất chú trọng thi học, mấy ngàn năm nay, người Trung Quốc dùng cách ngâm thơ, làm câu đối để triển hiện học vấn uyên bác của mình. Cho nên tại các danh lam thắng cảnh khắp nơi ở Trung Quốc, chúng ta thường thấy được những thi từ mà tiền nhân lưu lại. Dưới đây là một câu chuyện lưu truyền lại về một anh chàng tú tài cực yêu thích làm thơ, làm câu đối.
          Có một anh chàng tú tài cho rằng mình đọc sách tuy nhiều nhưng “đọc vạn quyển chẳng bằng đi vạn dặm”, thế là một ngày nọ, anh ta chuẩn bị hành trang, từ biệt người nhà lên đường đi xa.
          Trên đường, anh ta trông thấy những điều mà trước giờ chưa từng biết, nên rất vui mừng. Một hôm anh ta đến dưới chân một ngọn núi, nhìn thấy ngọn núi cô phong độc lập trong khoảng trời đất, không có núi nào bên cạnh, trong lòng cảm thấy kì lạ. Thế là một cách hiếu kì, anh ta leo lên ngọn cô phong, kết quả phát hiện trên đỉnh có một ngôi miếu.
          Ngôi miếu rất nhỏ, chỉ thờ một tượng thần be bé. Tượng thần tay cầm một thanh đại đao, nhìn rất là thần khí.
          Anh chàng tú tài bất giác nổi cơn ghiền làm câu đối, bèn cao hứng ngâm:
Cô sơn độc miếu tướng quân thất mã đơn đao
孤山獨廟將軍匹馬單刀
          Chà! Tuyệt cú, ý nghĩa chữ “nhất” trong câu đều bỏ ra ngoài, anh ta cảm thấy vô cùng đắc ý. Còn câu dưới thì sao đây? Nghĩ mãi cũng chẳng ra.
          Anh ta phát rầu, mãi cho đến lúc chết cùng không thể nào nghĩ ra được.
          Anh chàng tú tài tuy chết đi làm quỷ, nhưng thành quỷ rồi vẫn tiếp tục nghĩ đến vế đối đối lại. Bởi anh ta cảm thấy đã làm được vế đối trên mà nghĩ không ra vế đối dưới là rất mất mặt.
          Và thế là hồn phách của anh ta phiêu bạt khắp nơi để tìm linh cảm.
          Một buổi chiều tối nọ, hồn phách anh ta phiêu bạt đến một giòng sông ở miền quê, nơi đó phong cảnh mê người, bốn bề u tĩnh, chỉ có hai ông lão đầu bạc đang ngồi trên bờ câu cá.
          Hồn phách anh chàng tú tài nhìn cảnh nọ rất lâu, đột nhiên lớn tiếng cười ha hả, nói rằng:
          Rốt cuộc ta cũng đã nghĩ ra được.
Cô sơn độc miếu tướng quân thất mã đơn đao
Đối hà lưỡng ngạn ngư ông song thuỳ tịnh điếu (1)
孤山獨廟將軍匹馬單刀
對河兩岸漁翁雙垂並釣
          Trong vế đối dưới, hàm nghĩa của chữ “nhị” trong câu anh ta cũng bỏ đi, đối cũng rất chỉnh tề, cho nên cũng có thể xem là câu đối tuyệt diệu.
          Ta cuối cùng cũng đã hoàn thành cặp đối.
          Hồn phách của anh chàng tú tài nọ có thể không phiêu bạt nữa, thế là anh ta vui mừng uống một bát canh Mạnh Bà (Mạnh Bà thang 孟婆湯) (2), đi đầu thai kiếp mới.

Chú của người dịch
1- Những chữ “cô , độc , thất , đơn ” đều hàm nghĩa là một, là đơn độc.
    Những chữ “đối , lưỡng , song , tịnh ” đều hàm nghĩa là đôi, cặp.
2- Canh Mạnh Bà: có tư liệu cho là “trà Mạnh Bà”.
Truyền thuyết cổ xưa có kể, con người sau khi chết, 3 hồn 6 phách sẽ xuống địa phủ. Trước khi xuống địa phủ, phải đi qua cầu Nại Hà 奈河, đầu cầu nại hà có một quán trà, đứng quầy là Mạnh Bà 孟婆, mỗi hồn phách đều uống qua bát trà Mạnh Bà. Sau khi uống xong, sẽ quên hết mọi việc, rửa sạch bụi trần, có thể đi đầu thai.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 19/7/2019

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91) 
Previous Post Next Post