Dịch thuật: Tứ phương thần là những vị nào

TỨ PHƯƠNG THẦN LÀ NHỮNG VỊ NÀO

          Tứ phương thần tức Thanh Long 青龙, Chu Tước 朱雀, Bạch Hổ 白虎, Huyền Vũ 玄武, là thần tinh tú của bốn phương.
Thần phương đông là Thanh Long青龙, nhân vì trong nhị thập bát tú, đông phương thất tú (Giác , Cang , Đê , Phòng , Tâm , Vĩ , Cơ ) tổ thành hình rồng, vị trí ở phương đông, thuộc mộc, sắc xanh, cho nên gọi là Thanh Long, cũng gọi là Thương Long 苍龙.
          Thần phương nam là Chu Tước朱雀, nhân nam phương thất tú (Tỉnh , Quỷ , Liễu , Tinh , Trương , Dực , Chẩn ) tổ thành hình chim, vị trí ở phương nam, thuộc hoả, sắc đỏ, cho nên gọi là Chu Tước.
         Thần phương tây là Bạch Hổ白虎, nhân tây phương thất tú (Khuê , Lâu , Vị , Mão , Tất , Tuy , Sâm ) tổ thành hình hổ, vị trí ở phương tây, thuộc kim, sắc trắng, cho nên gọi là Bạch Hổ.
          Thần phương bắc là Huyền Vũ玄武, nhân bắc phương thất tú (Đẩu , Ngưu , Nữ , Hư , Nguy , Thất , Bích ) tổ thành hình con rùa, hoặc hợp thể rùa rắn, vị trí ở phương bắc, thuộc thuỷ, sắc đen, cho nên gọi là Huyền Vũ.
          Đạo giáo xem Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là thần hộ vệ làm tăng thêm uy nghi. Trong tứ phương thần thì bắc phương Huyền Vũ được tôn sùng nhất. Đạo giáo cho rằng, thần Huyền Vũ giáng sinh vào thời Hoàng Đế 黄帝, vào Hồ Bắc 湖北 tu luyện tại núi Thái Hoà 太和, lâu ngày đắc đạo, Ngọc Đế sách phong là Huyền Vũ Chân Quân 玄武真君, núi Thái Hoà nhân đó đổi tên là núi Vũ Đang 武当, lấy ý nếu không phải Huyền Vũ thì không thể đương lại nó.
          Lại cho rằng, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 元始天尊mệnh Ngọc Đế ban chiếu Huyền Vũ thu quỷ, Huyền Vũ bèn đại chiến cùng lục thiên quỷ vương tại cánh đồng Động Âm 洞阴, Huyền Vũ hoá thành thương quy 苍龟 (rùa xanh) cự xà 巨蛇 (rắn lớn), thần lực tụ dưới chân, nhốt chúng quỷ trong đại động Phong Đô 丰都, Ngọc Đế ban cho hiệu là Huyền Thiên Thượng Đế 玄天上帝.
          Thời Tống Chân Tông 宋真宗, để tị huý thuỷ tổ Triệu Huyền Lãng 赵玄朗, đổi Huyền Vũ thành Chân Vũ 真武, đồng thời phong làm Trấn Thiên Chân Vũ Linh Ứng Hựu Thánh Đế Quân 镇天真武灵应佑圣帝君.
          Nhà Nguyên từ phương bắc vào làm chủ trung nguyên, càng tôn sùng Chân Vũ, phong làm Nguyên Thánh Nhân Uy Huyền Thiên Thượng Đế 元圣仁威玄天上帝.
          Đầu triều Minh, Chu Đệ 朱棣làm Yên Vương , sau xuống phía nam đoạt quyền, nói là có Chân Vũ Đại Đế bảo hộ, đoạt lấy vương vị. Sau khi Minh Thành Tổ 明成祖 (tức Chu Đệ - ND) lên ngôi, cho xây dựng miếu Chân Vũ tại Bắc Kinh, lại đốc thúc hơn 3 vạn dân phu, trải qua 7 năm kiến tạo 2 quán, 8 cung, 36 am đường, 72 nham miếu trên núi Vũ Đang, đồng thời đúc tượng đồng Chân Vũ, bên ngoài phủ xích kim, đặt trên đỉnh núi Vũ Đang.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 10/5/2019

Nguồn 
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
                   Vương Chí Trung 王志忠
                   Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996
Previous Post Next Post