Dịch thuật: Thư đê (Tiếu lâm quảng kí)书低
    一生赁僧房读书, 每日游玩. 午后归房, 呼童取书来. 童持 文选”, 视之, : “.” 汉书”, 视之, : “.” 又持史记”, 视之, : “.” 僧大诧曰: “此三书, 熟其一, 足称饱学, 俱云低, 何也?” 生曰: “我要睡, 取书作枕头耳.”
                                  (笑林广记 - 古艳部)

THƯ ĐÊ
          Nhất sinh nhẫm tăng phòng độc thư, mỗi nhật du ngoạn. Ngọ hậu quy phòng, hô đồng thủ thư lai. Đồng trì “Văn tuyển”, thị chi, viết: “Đê.” Trì “Hán thư”, thị chi, viết: “Đê.” Hựu trì “Sử kí”, thị chi, viết: “Đê.” Tăng đại sá viết: “Thử tam thư, thục kì nhất, túc xưng bão học, câu vân đê, hà dã?” Sinh viết: “Ngã yếu thuỵ, thủ thư tác chẩm đầu nhĩ.”
                                                       (Tiếu lâm quảng kỉ - Cổ diễm bộ)

SÁCH THẤP
          Một anh chàng thư sinh đến thuê gian phòng của vị tăng để đọc sách, nhưng hằng ngày đều đi chơi. Ngày nọ sau buổi trưa về lại phòng, bảo thằng tiểu đồng đem sách tới. Tiểu đồng bê tới bộ “Văn tuyển”, anh chàng nhìn qua, nói rằng: “Thấp.” Tiểu đồng lại bê tới bộ “Hán thư”, anh chàng nhìn qua, rồi nói: “Thấp.” Tiểu đồng lại bê tới bộ “Sử kí”, anh chàng nhìn qua, cũng nói: “Thấp.” Vị tăng vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Ba bộ sách đó, đọc thuộc một bộ cũng đủ để khen là học được nhiều. Sao anh lại nói là cả ba bộ đó đều thấp?” Chàng thư sinh đáp rằng: “Tôi muốn ngủ, bảo đem sách tới để làm gối kê đầu thôi.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thư đêCổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 20/5/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post