Dịch thuật: Hiệu lệnh như sơn (thành ngữ)

HIỆU LỆNH NHƯ SƠN
号令如山

Giải thích: hiệu lệnh phát ra uy nghiêm như núi, không thể thay đổi.
Xuất xứ: Nguyên . Thoát Thoát đẳng 脱脱等: Tống sử - Nhạc Phi truyện 宋史 - 岳飞传

          Nhạc Phi 岳飞 từng theo Chu Đồng 周侗 học bắn tên, do bởi khắc khổ luyện tập, nên bắn trăm phát trăm trúng. Nhạc Phi học trận đồ tác chiến với Tông Trạch 宗泽, ham học ham hỏi, cuối cùng nổi trội hơn cả thầy. Nhạc Phi lúc tác chiến dũng cảm mưu trí, quân địch nghe đến “Nhạc gia quân” 岳家军là khiếp đảm bỏ chạy.
          Nhưng, nguyên nhân quan trọng mà khiến cho quân địch táng đởm kinh tâm đó là hiệu lệnh mà Nhạc Phi dẫn quân rất nghiêm minh. Sau khi Tông Trạch qua đời, tướng lĩnh Nam Tống là Đỗ Sung 杜充 tiếp nhận chức vụ đã đầu hàng, các bộ tướng để cho bộ hạ tự do cướp đoạt. Lúc bấy giờ Nhạc Phi cũng là bộ hạ của Đỗ Sung, chỉ có quân đội của Nhạc Phi không hề tơ hào xâm phạm đối với bách tính. Các tướng sĩ của Nhạc Phi thà chịu đói chịu khát chứ không dám quấy nhiễu dân. Nhân đó bách tính khen ngợi Nhạc gia quân là:
Đống tử bất sách ốc, ngạ tử bất lỗ lược.
冻死不拆屋, 饿死不掳掠
(Thà chết rét chứ không dỡ nhà của dân để lấy củi đốt sưởi ấm; thà chết đói chứ không cướp lương thực của dân để ăn)
          Nhạc Phi đối với hoàng đế vô cùng trung thành. Năm Thiệu Hưng 绍兴thứ 5 (niên hiệu của Tống Cao Tông Triệu Cấu 宋高宗赵构), Nhạc Phi phụng chỉ chinh tiễu cuộc khởi nghĩa nông dân của Dương Yêu 杨么, bộ hạ Dương Yêu là Hoàng Tá 黄佐 nói với thuộc hạ rằng:
          - Nhạc Tiết độ (đương thời Nhạc Phi nhậm chức Tiết độ sứ lộ Tương Dương 襄阳nam bắc Kinh Hồ 荆湖) hiệu lệnh như sơn, nếu chúng ta đối địch với ông ấy, thì không còn đường sống, chi bắng đầu hàng.
          Thế là dẫn thuộc hạ đầu hàng.
         
                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                            Quy Nhơn 13/5/2019

Nguyên tác Trung văn
HIỆU LỆNH NHƯ SƠN
号令如山
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post