Dịch thuật: Anh chàng độc thân kiện quả phụ

ANH CHÀNG ĐỘC THÂN KIỆN QUẢ PHỤ

          Ngày trước, có một quả phụ và đứa con một sống nương tựa vào nhau. Nhà rất nghèo, thường được bữa sáng thì không có bữa chiều.
          Ngày nọ, lúc đi ngang qua đám cà chua, quả phụ nghĩ đến đứa con 6 tuổi của mình đã 2 ngày nay không ăn gì, thế là lén hái 2 trái, rồi chiếc lấy khăn lau mồ hôi của mình bọc lại. Đương lúc sắp rời đi, anh chàng độc thân cùng thôn là A Tam đi tới, đoạt lấy chiếc khăn, nhất định đòi quả phụ đền 3 xâu tiền. Nếu trong 3 ngày không giao, sẽ báo lên huyện nha.
          Quả phụ đền không nổi, lại sợ phủ quan, sợ quá khóc lên. Một vị tú tài đi ngang qua, hỏi rõ sự tình, cảm thấy động lòng, bèn thay quả phụ viết một tờ trạng, dặn khi trên công đường truyền hỏi thì đưa ra.
          A Tam đợi qua 3 ngày, không thấy quả phụ đến đền tiền liền đi báo nha môn. Quan huyện lập tức truyền thẩm, quả phụ quỳ tại công đường dâng tờ trạng.
          Quan huyện xem qua, bên trên viết rằng:
          Nhà quá nghèo không lương thực, hái được ít rau dại ăn đỡ đói. Thanh niên thấy sắc nảy sinh tà ý, cưỡng đoạt khăn gây sự. Vì chuyện gian bất thành, nên vu cáo cho là trộm cà. Mong lượng trên minh giám.
          Quan huyện thầm nghĩ: quả phụ xinh đẹp, thanh niên kia lại chưa có vợ, cả hai khả nghi, nhưng thấy hai bên nam nữ đều chẳng phải là loại bất lương, bèn xử nhẹ, cầm bút phê rằng:
          Quả phụ còn trẻ, đẹp như hoa, thanh niên 30 tuổi chưa thành gia thất. Cưỡng gian và hái trộm chưa đủ chứng cứ, riêng chiếc khăn bị đoạt khó mà biện bạch, nay phán phạt 100 cân cà. Án này kết thúc ở đây, ai về nhà nấy.
          A Tam bị phạt, tự cho mình xui xẻo, gánh 100 cân cà đưa đến nhà quả phụ. Quả phụ nghĩ rằng: đã hái trộm cà nhà người ta, lại còn vu cho người ta cưỡng gian, quả thực đã sai lại thêm sai. Quả phụ không chịu nhận cà mà còn hai ba lần xin anh chàng thông cảm. A Tam rất cảm động, cũng tự trách mình quá đáng. “Không đánh không quen nhau”, từ đó về sau, A Tam thường đến nhà quả phụ giúp việc. Quả phụ thấy A Tam thành thực, cũng giặt đồ cho A Tam. Lâu ngày, cả hai đều có tình ý, họ kết thành một đôi tốt đẹp.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 02/3/2019

Previous Post Next Post