Dịch thuật: Tửu tử (Tiếu lâm quảng kí)酒死
    一人请客, 客方举杯, 即放声大哭. 主人慌问曰: 临饮何故而悲?答曰: 我生平最爱的是酒, 今酒已死矣, 因此而哭.主笑曰: 酒如何得死?客曰: 既不曾死, 如何没有一些酒气?
                                  (笑林广记 - 贪吝部)

TỬU TỬ
          Nhất nhân thỉnh khách, khách phương cử bôi, tức phóng thanh đại khốc. Chủ nhân hoảng viết: “Lâm ẩm hà cố nhi bi?” Đáp viết: “Ngã sinh bình tối ái đích thị tửu, kim tửu dĩ tử hĩ, nhân thử nhi khốc.” Chủ tiếu viết: “Tửu như hà đắc tử?” Khách viết: “Kí bất tằng tử, như hà một hữu nhất ta tửu khí?”
                                                         (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ) 

RƯỢU CHẾT
          Người nọ mời khách uống rượu, khách vừa mới bưng li lên liền cất tiếng khóc lớn. Chủ nhân hoảng kinh hỏi rằng:
          - Sắp uống rượu, tại sao lại đau buồn như thế?
          Khách đáp rằng:
          - Tôi bình sinh thích nhất là rượu, nay rượu đã chết rồi, nhân đó mà khóc.
          Chủ nhân cười bảo rằng:
          - Rượu làm sao lại có thể chết được?
          Khách bảo rằng:
          - Nếu đã không chết, tại sao rượu này chẳng có mùi vị gì?

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tửu tử Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 23/02/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post