Dịch thuật: Ngụ ý của một vài đồ án cát tườngNGỤ Ý CỦA MỘT VÀI ĐỒ ÁN CÁT TƯỜNG

1- Vinh hoa phú quý 榮華富貴
          Đồ án vẽ hoa phù dung 芙蓉 phối cùng hoa vương mẫu đơn 牡丹. Chữ (dung: bính âm là rong thanh 2) hài âm với chữ (vinh: bính âm là rong thanh 2), mẫu đơn là loài hoa phú quý. Đồ án này ngụ ý vinh hoa phú quý.
2- Cát khánh hữu dư 吉慶有餘
          Đồ án vẽ một cây kích ở hai đầu treo hai con cá, đem kích cắm vào bình. Chữ (cát: bính âm là ji thanh 2) hài âm với chữ (kích: bính âm là ji thanh 3), (cá tức ngư , âm bính âm là yu thanh 2 hài âm với chữ dư , bính âm cũng là yu thanh 2) cho nên đồ án này là “cát khánh hữu dư”.
3- Bình an ngũ phúc 平安五福
          Bức tranh vẽ 2 đứa bé đang chơi đùa, 5 con dơi từ không trung bay đến. (con dơi là “biên bức 蝙蝠). Chữ (bức: bính âm là fu thanh 2) hài âm với chữ (phúc: bính âm là fu thanh 2). Đồ án này ngụ ý “Thiên giáng phúc” 天降福, được dùng làm tranh tết, tranh cát tường.
4- Cát tường như ý 吉祥如意
          Đồ án vẽ một đứa bé tay cầm ngọc như ý cưỡi trên lưng con voi. Cưỡi voi tức “kị tượng” 騎象. 騎象 (kị: bính âm là qi thanh 2, tượng: bính âm là xiang thanh 4) âm tương cận với 吉祥 (cát: bính âm là ji thanh 2, tường: bính âm là xiang thanh 2). Cho nên đồ án này ngụ ý “cát tường như ý”. Đa phần dùng làm tranh tết.
5- Liên niên hữu dư連年有餘
          Đồ án vẽ đứa bé cầm hoa sen ôm con cá. Chữ (liên là hoa sen, bính âm là lian thanh 2) hài âm với chữ (liên là liên tục, bính âm cũng là lian thanh 2). (Cá tức ngư , bính âm là yu thanh 2 hài âm với chữ dư , bính âm cũng là yu thanh 2). Đồ án này biểu thị ý nghĩa “liên niên hữu dư” 連年有餘, dùng làm tranh tết, tranh cát tường.
6- Đa phúc đa phọ 多福多壽
          Trái Phật thủ 佛手 có hình dạng như bàn tay người, cũng gọi là “phúc thủ” 福手. Trái đào ngụ ý trường thọ, trái thạch lựu 石榴 biểu thị có nhiều con. Ba loại trái này được chưng cùng với nhau, ngụ ý đa phúc, đa thọ, đa tử tôn. Trong dân gian biểu thị cầu phúc, cầu mong gia tộc con cháu nối đời mạnh khoẻ.
7- Thiên quan tứ phúc 天官賜福
          Đêm trừ tịch thắp hương cúng tế, trong tiếng pháo nổ ran nghinh tiếp Thần tài đến nhà. Mọi tài phú trong nhân gian đều do Thần tài quản lí, chỉ có thờ phụng Thần tài đồng thời thường xuyên cúng bái mới có thể có được nhiều tài phú. Theo truyền thuyết, “Thiên quan” 天官 cũng là Thần tài, Triệu Công nguyên soái 趙公元帥 cũng được xem là Thần tài, rất được sự sùng bái.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 05/02/2019
                                                                          (Mồng 1 Tết Kỉ Hợi)

Nguồn
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post