Dịch thuật: Tống dược (Tiếu lâm quảng kí)送药
    一医迁居, 谓四邻曰: 向来打搅, 无物可做别敬, 每位奉药一帖.邻居辞以无病, 医曰: 但吃了我的药, 自然会生起病来.
                            (笑林广记 - 术业部)

TỐNG DƯỢC
          Nhất y thiên cư, vị tứ lân viết: “Hướng lai đả giảo, vô vật khả tố biệt kính, mỗi vị phụng dược nhất thiếp.” Lân cư từ dĩ vô bệnh, y viết: “Đản ngật liễu ngã đích dược, tự nhiên hội sinh khởi bệnh lai.”
                                                       (Tiếu lâm quảng kí – Thuật nghiệp bộ)

TẶNG THUỐC
          Một vị thầy thuốc dọn nhà, nói với hàng xóm rằng: “Trước giờ làm phiền, nay không có vật gì để tặng lúc từ biệt, xin tặng mỗi vị một thang thuốc.” Mấy người hàng xóm từ chối nói mình không có bệnh, thầy thuốc bảo: “Chỉ cần uống thuốc của tôi, tự nhiên sẽ sinh bệnh mà.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tống dược Thuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 10/01/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post