Dịch thuật: Tính bất ẩm (Tiếu lâm quảng kí)性不饮
    一人以酒一瓶, 腐一块, 献利市神. 祭毕, 见狗在旁, 速命童子收之. 童方携酒入内, 腐已为狗所啖. 主怒曰: 奴才! 你当收不收, 只应先收了豆腐. 岂不晓得狗是从来不吃酒的!
                                     (笑林广记 - 讥剌部)

TÍNH BẤT ẨM
          Nhất nhân dĩ tửu nhất bình, hủ nhất khối, hiến Lợi thị Thần. Tế tất, kiến cẩu tại bàng, tốc mệnh đồng tử thu chi. Đồng phương huề tửu nhập nội, hủ dĩ vi cẩu sở đạm. Chủ nộ viết: “Nô tài! Nễ đáng thu bất thu, chỉ ưng tiên thâu liễu đậu hủ. Khởi bất hiểu đắc cẩu thị tùng lai bất ngật tửu đích!”
                                                                (Tiếu lâm quảng kí – Cơ thích bộ)

TÍNH KHÔNG UỐNG RƯỢU
          Người nọ lấy một bình rượu, một miếng đậu phụ đem cúng Thần tài. Cúng xong, nhìn thấy con chó ở bên cạnh, liền vội sai gia đồng dọn đồ cúng đem cất. Gia đồng vừa mới bưng rượu vào nhà, miếng đậu phụ đã bị con chó ăn mất. Người chủ tức giận bảo rằng: “Thằng nô tài! Cái đáng dọn mầy không dọn, đáng dọn trước là đậu phụ chớ. Lẽ nào mầy không biết hồi giờ chó không uống rượu à!”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tính bất ẩm Cơ thích bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 17/12/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007


Previous Post Next Post